میراث فرهنگی چیست و دلایل حفاظت از آن

تحقیق مختصر در مورد میراث فرهنگی و انواع آن

میراث فرهنگی

کلمه عربی میراث برگردان یونانی کلمه ی میرازو به معنای یخش کردن سهم و توزیع آن بین افراد است. در توضیح عنوان میراث فرهنگی تعارف مختلفی ارائه شده است، اما به طور کلی می‌توان گفت هر عنصری که دارای تاریخ بوده و دربرگیرنده پیامی برای انسان است میراث فرهنگی به شمار می‌رود.

ادامه نوشته »

تحقیق در مورد زندگی آریو برزن

خلاصه داستان و زندگی نامه آریو برزن

زندگی آریو برزن

چو اسکندر آمد به ملک کیان، یکی گرد فرمانده قهرمان
به ایرانیان داد درس وطن، در این ره گذشت از سر و جان و تن

آریو برزن از فرماندهان به نام هخامنشی بود که در زمان حکومت داریوش سوم در مقابل حمله وحشیانه اسکندر دلاورانه ایستادگی کرد و تا آخرین قطره خون خود را در راه دفاع از مردم و سرزمین خود فدا کرد.

ادامه نوشته »