معرفی انواع هوش و تأثیر شرکت در آزمون‌های هوش

معرفی انواع هوش و تأثیر شرکت در آزمون‌های هوش

شناخت انواع هوش و شرکت در آزمون جهت آگاهی نسبت به آن، موضوعی است که در روند تحصیل، پیشرفت و رسیدن به هدف­‌هایی که داریم به آن نیاز پیدا خواهیم کرد. به همین دلیل اکثر والدین به­ دنبال کمک­ گرفتن از آزمون­‌هایی هستند تا نوع هوش فرزند خود را کشف کرده و آن را در مسیر پیشرفت تحصیلی و شغلی تقویت کنند.

ادامه نوشته »