کتاب مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی و مستندسازی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی و مستندسازی – الکترونیک ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی و مستندسازی الکترونیک یازدهم

کتاب مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی و مستندسازی الکترونیک یازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس چهاردهم پیام های آسمان هشتم ما مسلمانان

جواب به سوالات و فعالیت درس چهاردهم پیام های آسمان هشتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس چهاردهم پیام های آسمان هشتم ما مسلمانان

پاسخگویی به سوالات درس چهاردهم کتاب پیام‌های آسمان هشتم ما مسلمانان صفحات ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۶، ۱۱۸ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس سیزدهم پیام های آسمان هشتم کلید گنج‌ها

جواب به سوالات و فعالیت درس سیزدهم پیام های آسمان هشتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس سیزدهم پیام های آسمان هشتم کلید گنج‌ها

پاسخگویی به سوالات درس سیزدهم کتاب پیام‌های آسمان هشتم کلید گنج‌ها صفحات ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »