خانه » صفحه 4

پاسخ سوالات درس پانزدهم مطالعات هفتم گردشگری چیست؟

جواب به سوالات و فعالیت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس پانزدهم مطالعات هفتم گردشگری چیست؟

پاسخگویی به سوالات درس پانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم گردشگری چیست؟ صفحات ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس چهاردهم مطالعات هفتم منابع آب و خاک

جواب به سوالات و فعالیت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس چهاردهم مطالعات هفتم منابع آب و خاک

پاسخگویی به سوالات درس چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم منابع آب و خاک صفحات ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۳، ۸۵، ۸۶ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس دوازدهم مطالعات هفتم حفاظت از زیستگاه‌های ایران

جواب به سوالات و فعالیت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس دوازدهم مطالعات هفتم حفاظت از زیستگاه‌های ایران

پاسخگویی به سوالات درس دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم حفاظت از زیستگاه‌های ایران صفحات ۶۵، ۶۸، ۷۱ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس یازدهم مطالعات هفتم تنوّع آب و هوای ایران

جواب به سوالات و فعالیت درس یازدهم مطالعات اجتماعی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس یازدهم مطالعات هفتم تنوّع آب و هوای ایران

پاسخگویی به سوالات درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم تنوّع آب و هوای ایران صفحات ۶۰، ۶۳ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس نهم مطالعات هفتم من کجا زندگی می‌کنم؟

جواب به سوالات و فعالیت درس نهم مطالعات اجتماعی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس نهم مطالعات هفتم من کجا زندگی می‌کنم؟

پاسخگویی به سوالات درس نهم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم من کجا زندگی می‌کنم؟ صفحات ۴۴، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »