خانه » جغرافیا

جغرافیا

تحقیق در مورد سیاره عطارد ( تیر ) + ویژگی های آن

همه چیز درباره سیاره عطارد و مشخصات آن

تحقیق در مورد سیاره عطارد

سیاره عطارد

عطارد یا تیر، اولین سیاره منظومه شمسی و نزدیک ترین سیاره به خورشید است به همین دلیل بسیار داغ است اما قسمت پشت آن به علت دوری از خورشید، بسیار سرد است. در ادامه با این سیاره آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

تحقیق در مورد سیاره زهره (ناهید) + ویژگی های آن

همه چیز درباره سیاره زهره در منظومه شمسی

تحقیق در مورد سیاره زهره

سیاره زهره

زهره یا ناهید یا ونوس، دومین سیاره منظومه شمسی و سیاره بدون قمر است. به دلیل شباهت هایی که ازنظر اندازه ، جرم و… دارد، این سیاره را خواهر زمین می نامند. در ادامه با این سیاره بیشتر آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

تحقیق در مورد سیاره پلوتون + شگفتی هایش

همه چیز درباره سیاره پلوتون و ویژگی های آن

تحقیق در مورد سیاره پلوتون

سیاره پلوتون

پلوتون یا پلوتو، نهمین سیاره منظومه شمسی است و ساختار آن از سنگ و یخ می باشد. پلوتون از نظر میزان جرم و حجم، هجدهمین جسم در سامانهٔ خورشیدی است. در ادامه با این سیاره آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

تحقیق در مورد سیاره اورانوس و ویژگی های آن

همه چیز درباره سیاره اورانوس و ویژگی هایش

تحقیق در مورد سیاره اورانوس

سیاره اورانوس

اورانوس هفتمین سیاره منظومه شمسی است و هر ۸۴ سال و ۷ روز یک بار به دور خورشید می‌گردد. همچنین هر ۱۰ ساعت و ۴۸ دقیقه یک دور به دور خودش می‌چرخد. در ادامه با این سیاره آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

تحقیق در مورد سیاره مشتری و ویژگی های آن

همه چیز درباره سیاره مشتری و مشخصات آن

تحقیق در مورد سیاره مشتری

در مورد سیاره مشتری

سیاره مشتری (Jupiter)، پنجمین سیاره منظومه شمسی و بزرگترین و غول پیکرترین سیاره است. مُشتَری به نام‌های بِرجیس، اورمزد، زاوش یا هُرمُز نیز شناخته می‌شود. در ادامه با این سیاره آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

تحقیق در مورد سیاره زحل و شگفتی هایش

همه چیز درباره سیاره زحل ( کیوان ) و ویژگی های آن

تحقیق در مورد سیاره زحل

آشنایی با سیاره کیوان یا زحل

سیاره زحل (Saturn) با نام دیگر کیوان، ششمین سیاره منظومه شمسی و بزرگترین سیاره بعد از سیاره مشتری است. در ادامه با این سیاره شگفت انگیز آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

تحقیق در مورد سیاره مریخ (بهرام ) و ویژگی های آن

همه چیز درباره سیاره مریخ (بهرام)

تحقیق در مورد سیاره مریخ

آشنایی با سیاره بهرام یا مریخ

سیاره مریخ یا بهرام (Planet Mars) چهارمین سیاره منظومه شمسی است که قطر آن برابر با نصف قطر زمین و مساحت آن برابر با مساحت خشکی های زمین است. در ادامه با این سیاره سرخ فام آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »