خانه » ادبیات

ادبیات

مفهوم کلی بیت ” چه از تیر و چه از تیغ شما روی نتابید “

آشنایی با معنی و مفهوم کلی بیت چه از تیر و چه از تیغ شما روی نتابید – فارسی پایه یازدهم 

چه از تیر و چه از تیغ شما روی نتابید

در ادامه با معنی و مفهوم ” چه از تیر و چه از تیغ شما روی نتابیداز کتاب فارسی پایه یازدهم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

نقش رهبران جامعه اسلامی در هدایت مردم

همه چیز درباره نقش رهبران جامعه اسلامی در هدایت مردم – ادبیات فارسی پایه نهم

نقش رهبران جامعه اسلامی در هدایت مردم

در این پست با نقش رهبران اسلامی در هدایت مردم به راه راست و ویژگی های بارز آنها از کتاب ادبیات فارسی پایه نهم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی بیت ” با جوانان چو دست بگشادی پای گردون پیر بربستی “

آشنایی با معنی و مفهوم عبارت با جوانان چو دست بگشادی پای گردون پیر بربستی

با جوانان چو دست بگشادی پای گردون پیر بربستی

این بیت شعر از حکایت کاردانی کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم انتخاب شده است. در ادامه با معنی و مفهوم این بیت آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

نظر دکتر حسابی در مورد ” علم بدون عمل ” و دلیل مخالفت آن

آشنایی با دکتر حسابی و نظر ایشان در مورد علم بدون عمل – کتاب فارسی پایه هفتم

نظر دکتر حسابی در مورد علم بدون عمل

آشنایی مختصر با دکتر حسابی

محمود حسابی در ۳ اسفند سال ۱۲۸۱ در تهران به دنیا آمد. او قرآن و دیوان حافظ را از حفظ می‌دانست. او همچنین بر کتب بوستان سعدی، گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی، مثنوی مولوی و منشآت قائم مقام فراهانی اشراف کامل داشت.

ادامه نوشته »

منظور از جامعه برای حفظ خود به شمشیر، قلم و دینار نیازمند است یعنی چه؟

آشنایی با لزوم داشتن شمشیر، قلم و دینار برای حفظ یک جامعه – فارسی پایه پنجم

جامعه برای حفظ خود به چه چیزی نیاز دارد؟

در ادامه با این عبارت زیبا از خواجه نصیرالدین طوسی از کتاب فارسی پایه پنجم دبستان آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »