خانه » صفحه 20

پاسخ سوالات درس پنجم پیام های آسمان نهم رهبری در دوران غیبت

جواب به سوالات و فعالیت درس پنجم پیام های آسمان نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس پنجم پیام های آسمان نهم رهبری در دوران غیبت

پاسخگویی به سوالات درس پنجم کتاب پیام‌های آسمان نهم رهبری در دوران غیبت صفحات ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۶۱ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس اول پیام های آسمان نهم تو را چگونه بشناسم؟

جواب به سوالات و فعالیت درس اول پیام های آسمان نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس اول پیام های آسمان نهم تو را چگونه بشناسم؟

پاسخگویی به سوالات درس اول کتاب پیام‌های آسمان نهم تو را چگونه بشناسم؟ صفحات ۱۱، ۱۴، ۱۷، ۱۸ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »