خانه » کتاب درسی

کتاب درسی

پاسخ سوالات درس چهاردهم فارسی هفتم امام خمینی (قدس سره)

جواب به سوالات و فعالیت درس چهاردهم فارسی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس چهاردهم فارسی هفتم امام خمینی (قدس سره)

پاسخگویی به سوالات درس چهاردهم کتاب فارسی هفتم امام خمینی (قدس سره) صفحات ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۳۱، ۱۳۹ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس دوازدهم فارسی هفتم خدماتِ متقابل اسلام و ایران

جواب به سوالات و فعالیت درس دوازدهم فارسی هفتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس دوازدهم فارسی هفتم خدماتِ متقابل اسلام و ایران

پاسخگویی به سوالات درس دوازدهم کتاب فارسی هفتم خدماتِ متقابل اسلام و ایران صفحات ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »