عوامل موثر در افزایش قیمت استیل

افزایش قیمت استیل به چه عواملی بستگی دارد؟

عوامل موثر در افزایش قیمت استیل

عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت استیل و فولاد

اکثر صنایعی که در چشم انداز خود افزایش قیمت مواد اولیه را پیش بینی می‌کنند، بخش اصلی هزینه‌های خود را به خرید مواد اولیه و پر کردن انبار اختصاص می‌دهند تا از فشار تورمی در امان باشند و قدرت رقابت بیشتری در بازار هدف داشته باشند.

ادامه نوشته »

تحقیق مختصر در مورد تمدن میسنی

مختصر درباره تمدن میسنی ها

تمدن میسنی

در کتاب “ایلیاد و ادیسه”ی هومر از سرزمینی به نام “تمدن سرشار از طلا” یاد شده است. این نام به تمدن میسنی‌ها در یونان قدیم اشاره دارد. هنر و تمدن در یونان دارای دو تاریخ و دو تمدن در دریای اژه است: تمدن مینوسی و تمدن میسنی.

در مقاله پیش رو به اختصار به تاریخ تمدن میسنی خواهیم پرداخت.

ادامه نوشته »