خانه » صفحه 30

پاسخ سوالات درس بیست و دوم مطالعات نهم حقوق و تکالیف شهروندی

جواب به سوالات و فعالیت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس بیست و دوم مطالعات نهم حقوق و تکالیف شهروندی

پاسخگویی به سوالات درس بیست و دوم کتاب مطالعات اجتماعی نهم حقوق و تکالیف شهروندی صفحات ۱۴۹، ۱۵۰ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس نوزدهم مطالعات نهم ارزش‌ها و کارکردهای خانواده

جواب به سوالات و فعالیت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس نوزدهم مطالعات نهم ارزش‌ها و کارکردهای خانواده

پاسخگویی به سوالات درس نوزدهم کتاب مطالعات اجتماعی نهم ارزش‌ها و کارکردهای خانواده صفحات ۱۲۹، ۱۳۱ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس شانزدهم مطالعات نهم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

جواب به سوالات و فعالیت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس شانزدهم مطالعات نهم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پاسخگویی به سوالات درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی نهم ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی صفحات ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۱ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس پانزدهم مطالعات نهم انقلاب اسلامی ایران

جواب به سوالات و فعالیت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس پانزدهم مطالعات نهم انقلاب اسلامی ایران

پاسخگویی به سوالات درس پانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی نهم انقلاب اسلامی ایران صفحات ۹۸، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس چهاردهم مطالعات نهم ایران در دوران حکومت پهلوی

جواب به سوالات و فعالیت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس چهاردهم مطالعات نهم ایران در دوران حکومت پهلوی

پاسخگویی به سوالات درس چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی نهم ایران در دوران حکومت پهلوی صفحات ۹۰، ۹۱، ۹۴، ۹۵ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »