مهارت نوشتاری

در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه (یک بند انشا)

در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه میکردم ناگهان چشمم به کتاب

در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه

متن زیر را ادامه دهید

در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه میکردم ناگهان چشمم به کتاب آبنبات هل دار افتاد. آبنبات های روی جلدش انگار چشمک می زدند! انقدر تعریف این کتاب را شنیده بودم که سریع پریدم و کتاب را از توی قفسه کتابخانه برداشتم و شروع کردم به خواندن. کتاب از زبان پسر بچه بجنوردی روایت می شد. به اسم محسن. که تمام خاطراتشان را نوشته بود. آن هم با زبان طنز.

ادامه نوشته »

انشا در مورد تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

موضوع انشا سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

انشا سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

انشا با موضوع سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها شعار سال ۱۴۰۰ با توصیف ادبی برای دانش آموزان آماده شده تا با نحوه نگارش و مهارت نوشتاری آشنا شوند با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

انشا درباره زمین سخاوتمند و انسان بی‌تفاوت

انشا زیبا در مورد زمین سخاوتمند و انسان بی‌تفاوت

انشا درباره زمین سخاوتمند و انسان بی‌تفاوت

انشا در مورد زمین سخاوتمند و انسان بی‌تفاوت به صورت ادبی و ساده برای دانش آموزان آماده شده تا با نحوه نگارش و مهارت نوشتاری آشنا شوند با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »