خانه » مهارت نوشتاری

مهارت نوشتاری

دو بند انشا در مورد گاهی اوقات تنهایی پسندیده است

انشا درباره گاهی اوقات تنهایی پسندیده است

گاهی اوقات تنهایی پسندیده است

انشا در مورد گاهی اوقات تنهایی پسندیده است به صورت ادبی و ساده برای دانش آموزان آماده شده تا با نحوه نگارش و مهارت نوشتاری آشنا شوند با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

انشا درباره کتابخانه مدرسه ما

انشا کتابخانه مدرسه ما

انشا درباره کتابخانه مدرسه ما

کتابخانه مدرسه ما !

راستش را بخواهید وقتی به کتابخانه‌ی مدرسه فکر می کنم، زیر زمین های فیلم‌های ژانر وحشت برایم تداعی میشود! کتابخانه‌ی مدرسه‌ی ما یک اتاق کوچک بود کنار دفتر مدیر. اما آنچه که از آن بعنوان کتابخانه‌ی قدیمی یاد میشد عبارت بود از یک زیرزمین مخوف در حیاط پشتی مدرسه!

ادامه نوشته »

در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه (یک بند انشا)

در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه میکردم ناگهان چشمم به کتاب

در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه

متن زیر را ادامه دهید

در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه میکردم ناگهان چشمم به کتاب آبنبات هل دار افتاد. آبنبات های روی جلدش انگار چشمک می زدند! انقدر تعریف این کتاب را شنیده بودم که سریع پریدم و کتاب را از توی قفسه کتابخانه برداشتم و شروع کردم به خواندن. کتاب از زبان پسر بچه بجنوردی روایت می شد. به اسم محسن. که تمام خاطراتشان را نوشته بود. آن هم با زبان طنز.

ادامه نوشته »