مهارت نوشتاری

انشا از زبان میز و نیمکت مدرسه به صورت ذهنی

انشا از زبان میز و نیمکت مدرسه به صورت ذهنی

انشا از زبان میز و نیمکت مدرسه به صورت ذهنی

انشای ذهنی درباره نیمکت و میز مدرسه از زبان خودش به صورت ادبی و ساده برای دانش آموزان آماده شده تا با نحوه نگارش و مهارت نوشتاری آشنا شوند با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...

انشا در مورد توصیف غروب خورشید

انشای دانش آموزی با سبک ادبی با موضوع توصیف غروب خورشید

انشا توصیف غروب خورشید
انشای زیبا با موضوع توصیف غروب خورشید به صورت ادبی برای دانش آموزان آماده شده تا با نحوه نگارش و مهارت نوشتاری آشنا شوند با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...

انشا در مورد تلاش مهم تر است یا استعداد؟

انشا ادبی درباره تلاش مهم تر است یا استعداد؟

تلاش مهم تراست یا استعداد؟

انشای دانش آموزی با موضوع تلاش مهم تر است یا استعداد؟ به صورت ادبی و ساده برای کاربران آماده شده تا با نحوه نگارش و مهارت نوشتاری آشنا شوند با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...