خانه » پایه نهم (صفحه 2)

پایه نهم

پاسخ سوالات درس اول پیام های آسمان نهم تو را چگونه بشناسم؟

جواب به سوالات و فعالیت درس اول پیام های آسمان نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس اول پیام های آسمان نهم تو را چگونه بشناسم؟

پاسخگویی به سوالات درس اول کتاب پیام‌های آسمان نهم تو را چگونه بشناسم؟ صفحات ۱۱، ۱۴، ۱۷، ۱۸ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس پنجم نگارش نهم نوشته‌ها را خوش آغاز کنیم

جواب به سوالات و فعالیت درس پنجم نگارش نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس پنجم نگارش نهم نوشته‌ها را خوش آغاز کنیم، زیبا به پایان ببریم و نیکو نام‌گذاری کنیم

پاسخگویی به سوالات درس پنجم کتاب نگارش نهم نوشته‌ها را خوش آغاز کنیم، زیبا به پایان ببریم و نیکو نام‌گذاری کنیم صفحه ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »