خانه » پایه نهم

پایه نهم

پاسخ سوالات درس بیست و چهارم مطالعات نهم اقتصاد و بهره‌وری

جواب به سوالات و فعالیت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس بیست و چهارم مطالعات نهم اقتصاد و بهره‌وری

پاسخگویی به سوالات درس بیست و چهارم کتاب مطالعات اجتماعی نهم اقتصاد و بهره‌وری صفحات ۱۶۲، ۱۶۴ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس بیست و سوم مطالعات نهم بهره‌وری چیست؟

جواب به سوالات و فعالیت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس بیست و سوم مطالعات نهم بهره‌وری چیست؟

پاسخگویی به سوالات درس بیست و سوم کتاب مطالعات اجتماعی نهم بهره‌وری چیست؟ صفحات ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۹ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس بیست و دوم مطالعات نهم حقوق و تکالیف شهروندی

جواب به سوالات و فعالیت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس بیست و دوم مطالعات نهم حقوق و تکالیف شهروندی

پاسخگویی به سوالات درس بیست و دوم کتاب مطالعات اجتماعی نهم حقوق و تکالیف شهروندی صفحات ۱۴۹، ۱۵۰ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس نوزدهم مطالعات نهم ارزش‌ها و کارکردهای خانواده

جواب به سوالات و فعالیت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس نوزدهم مطالعات نهم ارزش‌ها و کارکردهای خانواده

پاسخگویی به سوالات درس نوزدهم کتاب مطالعات اجتماعی نهم ارزش‌ها و کارکردهای خانواده صفحات ۱۲۹، ۱۳۱ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »