مهارت نوشتاری

انشا در مورد درختی که پا در هواست

انشا درباره درختی که پا در هواست با توصیف زیبا و تخیلی

انشا درختی که پا در هواست

در این پست انشا زیبا با متن ادبی و توصیف تخیلی؛ موضوع ” درختی که پا در هواست ” به صورت اختصاصی توسط تیم دانشچی تهیه شده است، از خواندن آن لذت ببرید.

ادامه مطلب...

انشا در مورد لحظه تحویل سال نو

انشا ادبی درباره لحظه سال تحویل (سال نو مبارک)

لحظه تحویل سال نو

در این پست انشای ادبی و زیبا با موضوع لحظه تحویل سال نو به صورت اختصاصی توسط تیم دانشچی تهیه شده است تا دانش آموزان با نحوه نوشتن این نوع انشا آشنا شوند با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...

انشا در مورد حضرت فاطمه زهرا (س) و توصیف ایشان

انشا و توصیف زیبا درباره حضرت فاطمه زهرا (س)

انشا حضرت فاطمه زهرا (س)

انشا حضرت فاطمه زهرا (س)

در این پست مطالب و انشا زیبا در مورد حضرت فاطمه (س) به صورت اختصاصی و با توصیفی زیبا نوشته شده است با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...

معنی ضرب المثل ” جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود ” + داستان

آشنایی با معنی و مفهوم مثل جیک جیک مستونت بود

ضرب المثل جیک جیک مستونت بود

در این پست داستان و معانی ضرب المثل ” جیک جیک مستونت بود ” قرار داده شده است، از خواندنشان لذت ببرید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...

معنی ضرب المثل ” هر چیز که خوار آید، یک روز به کار آید ” + داستان

آشنایی با معنی و مفهوم هر چیز که خوار آید، یک روز به کار آید

هر چیز که خوار آید ، یک روز به کار آید

در این پست داستان و معانی ضرب المثل ” هر چیز که خوار آید، یک روز به کار آید ” قرار داده شده است، از خواندنشان لذت ببرید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...

معنی ضرب المثل ” هم خدا را می خواهد هم خرما را ” + داستان

آشنایی با معنی، مفهوم و داستان ضرب المثل هم خدا را می خواهد هم خرما را

هم خدا را می خواهد هم خرما را

در این پست داستان و معانی ضرب المثل ” هم خدا را می خواهد هم خرما را ” قرار داده شده است، از خواندنشان لذت ببرید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...