مینی موبایل - گوشی بند انگشتی

مهارت نوشتاری

معنی ضرب المثل ” جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود ” + داستان

آشنایی با معنی و مفهوم مثل جیک جیک مستونت بود

ضرب المثل جیک جیک مستونت بود

در این پست داستان و معانی ضرب المثل ” جیک جیک مستونت بود ” قرار داده شده است، از خواندنشان لذت ببرید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...

معنی ضرب المثل ” هر چیز که خوار آید، یک روز به کار آید ” + داستان

آشنایی با معنی و مفهوم هر چیز که خوار آید، یک روز به کار آید

هر چیز که خوار آید ، یک روز به کار آید

در این پست داستان و معانی ضرب المثل ” هر چیز که خوار آید، یک روز به کار آید ” قرار داده شده است، از خواندنشان لذت ببرید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...

معنی ضرب المثل ” هم خدا را می خواهد هم خرما را ” + داستان

آشنایی با معنی، مفهوم و داستان ضرب المثل هم خدا را می خواهد هم خرما را

هم خدا را می خواهد هم خرما را

در این پست داستان و معانی ضرب المثل ” هم خدا را می خواهد هم خرما را ” قرار داده شده است، از خواندنشان لذت ببرید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...