خانه » پایه دهم » پاسخ سوالات درس دوم فارسی دهم از آموختن، ننگ مدار

پاسخ سوالات درس دوم فارسی دهم از آموختن، ننگ مدار

جواب به سوالات و فعالیت درس دوم فارسی دهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس دوم فارسی دهم از آموختن، ننگ مدار

پاسخگویی به سوالات درس دوم کتاب فارسی دهم از آموختن، ننگ مدار صفحه ۱۹، ۲۰، ۲۷ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات فارسی دهم درس دوم از آموختن، ننگ مدار ( پاسخ گام به گام )

در صورتی که نکته ای در پاسخ سوالات درس دوم کتاب فارسی پایه دهم دارید در انتهای همین پست نظرات خود را ارسال نمایید.

کارگاه متن‌پژوهی درس دوم ص ۱۹

قلمرو زبانی ص ۱۹

۱- معنی واژه‌های مشخّص شده را بنویسید.

کتابی که در او داد سخن‌آرایی توان داد، ابداع کنم.   سعدالدّین وراوینی

📗 پاسخ:

داد اول ← به معنای حق، قانون

داد دوم ← فعل است به معنی ادا کرد

عشق شوری در نهادِ ما نهاد .   فخرالدّین عراقی

📗 پاسخ:

نهاد اول ← به معنای فطرت، سرشت، دل

نهاد دوم ← فعل است به معنی قرار داد

۲- در متن درس، سه گروه کلمۀ متضاد بیابید.

📗 پاسخ: غم و شادی ـ نیک و بد ـ  حقّ و باطل ـ ناامیدی و امیدواری ـ ناایمن و ایمن

۳- در کدام جملۀ متن درس، حذف صورت گرفته است؟ نوع آن را مشخّص کنید.

📗 پاسخ: «نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی.» در آخر این جمله فعل «بسته دان» به قرینه لفظی حذف شده است.

۴- جدول زیر را کامل نمایید. (با حفظ شخص)

فعل امر ساخت منفی مضارع اخباری
شنیده بودی بشنو نشنیده بودی می‌شنوی
داری می‌روی برو نمی‌روی می‌روی
خواهید پرسید بپرسید نخواهید پرسید می‌پرسی

قلمرو ادبی ص ۲۰

۱- بهره‌گیری از «مَثَل» چه تأثیری در سخن دارد؟

📗 پاسخ: مَثَل سخن را زیبا و دلنشین می‌کند و به گوینده توانایی بیان مقصود و منظور خود در جمله‌ای کوتاه را می‌دهد. چنین سخنی تأثیر بهتری بر شنونده می‌گذارد.

۲- دو عبارت کنایی را از متن بیابید و بنویسید.

📗 پاسخ:

گندم‌نمای جوفروش ← کنایه از ریاکاری و دورویی ـ فریب دادن دیگران در خرید و فروش

داد کاری را دادن ← کنایه از انجام کار به نحو شایسته، رعایت انصاف درباره انجام کار

از جای شدن ← کنایه از عصبانی شدن و کنترل اعمال و رفتار را از دست دادن

قلمرو فکری ص ۲۰

۱- نویسنده، چه کاری را کودکانه می‌شمارد؟

📗 پاسخ: در هر کار خوب و بدی زود شاد شدن و زود غمگین شدن را کودکانه می‌داند.

۲- در جملۀ زیر، نویسنده بر کدام ویژگی‌های اخلاقی تأکید می‌کند؟

«اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن.»

📗 پاسخ: خویشتن‌دار بودن ـ حفظ ظاهر در برابر دیگران ـ عزت نفس ـ پنهان کردن آنچه در درون انسان است از دیگران.

۳- مفهوم عبارت «گندم‌نمای جوفروش مباش» را بنویسید.

📗 پاسخ: ریاکار و دورو نباش ـ ظاهر و باطنت راست و درست باشد ـ دیگران را فریب مده.

۴- برای مفهوم بیت زیر، عبارتی از متن درس بیابید.

«شاد و بی‌غم بزی که شادی و غم     زود آیند و زود می‌گذرند»

                                                 ابن حسام خوسفی

📗 پاسخ: هر شادی که بازگشتِ آن به غم است، آن را شادی مَشمُر، و به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی.

۵- حدیث «حاسِبوا قَبْلَ أنْ تُحاسَبوا» با کدام عبارت درس، قرابت معنایی دارد؟

📗 پاسخ: اندر همه کاری داد از خویستن بده، که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.

درک و دریافت ص ۲۷

۱- اگر این متن را داستانی نمادین بدانیم، هریک از عناصر زیر نماد چه چیزی است؟

 بنّا ← 📗 پاسخ: پایه‌گذار و سازنده عامل جدایی و پراکندگی، عامل از بین بردن یکدلی و یکپارچگی

دیوار ← 📗 پاسخ: عامل جدایی و پراکندگی، مانع خوشبختی و یکی‌شدن

۲- دربارۀ «زاویۀ دید» و «شخصیت اصلی» داستان توضیح دهید.

📗 پاسخ:

زاویه دید: سوم شخص

شخصیت اصلی: ناصر شخصیت اصلی داستان است که با درک محدود و خاص خود از رویدادهای اطرافش در ابتدا از فرصت به دست آمده (ریزش دیوار) نهایت استفاده را می‌کند و به شادی و بازی و تفریح و لذت بردن از همه آرزوهای خود می‌پردازد اما با گذشت این دوره و رسیدن به روز تعمیر شدن دیوار، دچار اندوه و ترس جدایی از دوستش می‌شود و چون پاسخی برای جدا شدن از روزهای خوشی‌اش نمی‌یابد، پر از نفرت و عصبانیت می‌شود ولی همچنان دنبال راهی می‌گردد که بتواند دوباره پیوندها را برقرار کند.

جواب درس‌های بعدی فارسی دهم دانلود PDF کتاب فارسی دهم
ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *