خانه » پایه چهارم » پاسخ سوالات درس دوم هدیه‌های آسمان چهارم کودکی بر آب

پاسخ سوالات درس دوم هدیه‌های آسمان چهارم کودکی بر آب

جواب به سوالات و فعالیت درس دوم هدیه‌های آسمان چهارم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس دوم هدیه‌های آسمان چهارم کودکی بر آب

پاسخگویی به سوالات درس دوم کتاب هدیه‌های آسمان چهارم کودکی بر آب صفحات ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات هدیه‌های آسمان چهارم درس دوم کودکی بر آب ( پاسخ گام به گام )

برایم بگو درس دوم صفحه ۱۸

خلاصه‌ی داستان «کودکی بر آب» را از زبان یکی از این شخصیت‌ها تعریف کنید.

حضرت موسی علیه السّلام ـ  آسیه – خواهر موسی

📗 پاسخ:

از زبان حضرت موسی علیه السلام:

من در روزهایی به دنیا آمدم که فرعون، پادشاه مصر، به خاطر خواب بدی که دیده بود، دستور کشتن همه نوزادان پسر را داده بود تا سلطنتش برقرار بماند. خانواده‌ام برای حفظ جانم از خطر مرا در صندوقچه‌ای نهادند و به رود نیل سپردند و از خداوند خواستند تا مرا حافظ و نگهبان باشد.

رود نیل مرا به سمت فرعون و همسرش هدایت کرد که فرزندی نداشتند، فرعون با دیدنم عصبانی شد که چرا مأمورانش مرا نکشته‌اند ولی آسیه همسرش، از او خواست که مرا نکشد و به فرزندی قبولم کنند.

در آن روزها به فرمان خداوند  مهربان، من از بین دایه‌هایی که برای شیر دادن من آمده بودند، فقط شیر مادرم را خوردم و به این ترتیب خداوند مرا به مادرم بازگرداند و من در کنار مادرم و در قصر فرعون پرورش یافتم.

از زبان آسیه:

من آسیه همسر فرعون، سال‌ها بود که در آرزوی داشتن فرزندی روز و شب می‌گذراندم تا اینکه یک روز که با همسرم کنار رود نیل قدم می‌زدیم، صندوقچه‌ای را در آب یافتیم که حامل یک نوزاد پسر بود.

فهمیدیم که خانواده‌اش از ترس جان بچه او را به آب سپرده‌اند، فرعون دستور کشتن او را داد اما به خواهش من قبول کرد که او را به فرزندی قبول کنیم. دایه‌های بسیاری برای شیر دادن کودک آمدند و او شیر نمی‌خورد تا اینکه بالاخره کودک شیر یکی از دایه‌ها را خورد و اینگونه من و فرعون صاحب فرزند شدیم.

از زبان خواهر موسی:

مادرم باردار بود که فرعون دستور کشتن همه نوزادان پسر را صادر کرد. کودکی که به دنیا آمد، پسر بود و ما برای اینکه توسط مأموران فرعون کشته نشود، او را در صندوقچه‌ای قرار دادیم و به رود نیل سپردیم و به دستور مادرم، من از کنار آب، صندوقچه را دنبال کردم.

صندوقچه در همان جایی که فرعون و همسرش قدم می‌زدند به کنار آب رفت و مأموران فرعون او را از آب گرفتند و نزد فرعون بردند و من هراسان از خداوند متعال می‌خواستم که او را از شر فرعون محفوظ دارد.

گفت‌وگوهایی میانشان اتفاق افتاد و دیدم صندوقچه را به قصر بردند و عده‌ای از قصر سراغ دایه‌های شهر رفتند. چند نفر وارد قصر شدند و دیدم ناامید برگشتند. جلوتر رفتم فهمیدم که دنبال دایه می‌گردند که بچه را شیر دهد و بچه شیر هیچ‌کس را نمی‌خورد.

با توکل به خدا به یکی از مأموران گفتم: «من کسی را می‌شناسم که می‌تواند او را شیر بدهد». مأمور از من خواست او را به قصر بیاورم. مادرم را به قصر بردم و کودک، شیر خورد و همه اهالی قصر خوش‌حال شدند.

من و مادرم از همه بیشتر خوش‌حال و شکرگزار خداوند مهربان شدیم که با لطف و رحمت خود برادرم را به ما بازگرداند و جانش را از خطرها محفوظ داشت.

بگرد و پیدا کن صفحه ۱۸

متن زیر را بخوانید.

حضرت موسی ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران بزرگ است. خدا او را برای مبارزه با فرعون و هدایت قوم بنی‌اسرائیل فرستاد. وقتی موسی به پیامبری رسید، آسیه به او ایمان آورد. فرعون از شنیدن این خبر خشمگین شد و آسیه را تهدید کرد تا از ایمانش دست بردارد امّا آسیه در ایمان خود استوار باقی ماند. این بانوی مؤمن یکی از بهترین زنان عالَم است. او تا آخرین نفس در برابر ظلم و ستم فرعون ایستادگی کرد و با شجاعت از دنیا رفت. آسیه به مردان و زنان با ایمان آموخت که از مبارزه با ستمکاران نهراسند. خدا در قرآن این بانوی نیکوکار را الگوی مؤمنان معرّفی می‌کند.

 با توجّه به درس و متن صفحه‌ی قبل مشخّص کنید هر کدام از مطالب قسمت (الف) با کدام مطلب قسمت (ب) ارتباط دارد.

(الف) (ب)
شیر نخوردن کودک از زنان شهر خواست و اراده‌ی خدا
به آب انداختن کودک امید مادر به لطف خدا
دستور فرعون برای از بین بردن نوزادان پسر نگرانی از به خطر افتادن حکومت
ایستادگی آسیه در برابر فرعون مبارزه با ستم حتّی در کاخ فرعون و در مقابل همسر

گفت‌وگو کنید صفحه ۱۹

خدای مهربان، همیشه و همه جا پشتیبان انسان‌های خوب است. به نظر شما در داستان «کودکی بر آب» کدام بخش‌ها به پشتیبانی خدا از انسان‌های خوب اشاره می‌کند؟

📗 پاسخ:

وقتی مادر موسی به خاطر نگرانی از کشته شدن فرزندش او را به آب سپرد.

وقتی فرعون و همسرش نوزاد را از آب گرفتند و به فرزندی قبولش کردند.

وقتی نوزاد، شیر هیچ‌کس جز مادرش را نخورد.

ببین و بگو صفحه ۲۰

کدام تصویر به کدام آیه مربوط است؟ آنها را به ترتیب داستان کودکی حضرت موسی  علیه السّلام  مشخّص کنید.

📗 پاسخ:

۱- تصویر مادر و خواهری که کنار رود هستند و نوزاد را درون صندوقچه در رود رها کرده‌اند ← برادرت را دنبال کن و چشم از او برندار! (سوره‌ی قصص، آیه‌ی ۱۱)

۲- تصویر فرعون و آسیه که کودک را در بغل دارد ← این کودک می‌تواند نور چشم من و تو باشد، او را نکش (سوره‌ی قصص، آیه‌ی ۹)

۳- تصویر مادر موسی که در قصر فرعون نوزادش را در بغل گرفته است و خوش‌حال است ← نترس و اندوهگین نباش؛ ما کودک را به تو بازمی‌گردانیم. (سوره‌ی قصص، آیه‌ی ۷)

ایستگاه فکر صفحه ۲۱

 این تصویرها بخش‌هایی از زندگی حضرت موسی  علیه السّلام  را نشان می‌دهد. داستان آنها را تعریف کنید.

📗 پاسخ:

تصویر ۱: وقتی حضرت موسی علیه السّلام به دنیا آمد، فرعون دستور کشتن نوزادان پسر را صادر کرده بود. خانواده‌اش او را درون صندوقچه‌ای گذاشتند و در رود نیل رها کردند. امواج آب، صندوقچه را به سمت قصر فرعون هدایت کرد و مأموران فرعون آن را از آب گرفتند و نزد فرعون بردند. فرعون به خواهش همسرش سرپرستی نوزاد را بر عهده گرفت.

تصویر ۲: وقتی موسی علیه السلام به پیامبری رسید، یکی از معجزاتی که خداوند در اختیارش گذاشت این بود که عصایش را به زمین می‌زد و عصا، تبدیل به ماری بزرگ می‌شد. موسی علیه السلام با این معجزه توانست جادوگران قصر فرعون را به خداپرستی هدایت کند.

تصویر ۳: وقتی موسی علیه السلام با بنی‌اسرائیل شبانه از مصر خارج شدند تا از ظلم و ستم فرعون رهایی یابند، فرعون و مأمورانش به دنبال آنها روانه شدند. موسی و یارانش به رودخانه نیل رسیدند و پشت سرشان سپاه فرعون بود. به فرمان خداوند، موسی عصایش را به رود نیل زد و امواج کنار رفت و مسیری برای عبور بنی‌اسرائیل باز شد. آنها از رود، عبور کردند و سپاه فرعون هم به دنبال آنها آمدند. با خارج شدن بنی‌اسرائیل از رود، به فرمان خداوند امواج به حالت اول بازگشتند و به هم پیوستند و فرعون و سپاهیانش غرق شدند.

کدام یک از تصویرهای بالا با این شعر ارتباط دارد؟

رودها از خود نه طغیان می‌کنند

آنچه می‌گوییم ما، آن می‌کنند

ما به دریا حکم طوفان می‌دهیم

ما به سیل و موج فرمان می‌دهیم

پروین اعتصامی

📗 پاسخ:

با همه تصاویر ارتباط دارد.

رود به فرمان خداوند صندوقچه را به سمت قصر فرعون هدایت کرد (تصویر ۱)

عصا به فرمان خداوند تبدیل به ماری بزرگ شد (تصویر ۲)

امواج خروشان نیل به فرمان خداوند، کنار رفتند و مسیری برای عبور باز شد (تصویر ۳).

جواب درس‌های بعدی هدیه‌های آسمان چهارم دانلود PDF کتاب هدیه‌های آسمان چهارم
اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *