خانه » پایه یازدهم » پاسخ سوالات درس هجدهم فارسی یازدهم خوان عدل

پاسخ سوالات درس هجدهم فارسی یازدهم خوان عدل

جواب به سوالات و فعالیت درس هجدهم فارسی یازدهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس هجدهم فارسی یازدهم خوان عدل

پاسخگویی به سوالات درس هجدهم کتاب فارسی یازدهم خوان عدل صفحه ۱۴۷، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۶، ۱۵۷ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات فارسی یازدهم درس هجدهم خوان عدل ( پاسخ گام به گام )

شعر «خوان عدل» ص ۱۴۷

دانش‌آموز عزیز برای خواندن معنی شعر «خوان عدل» در سایت دانشچی بر روی لینک زیر ضربه بزنید.

» معنی شعر خوان عدل

کارگاه متن‌پژوهی درس هجدهم ص ۱۴۹

قلمرو زبانی ص ۱۴۹

۱- کاربرد معنایی واژه «دم» را در متن درس بررسی کنید.

📗 پاسخ: «دم» در جمله «هر دم به تلاش است تا که فرا رود» به معنی «هر لحظه» و در جمله «دم فرودادن و برآمدنش» به معنی «نفس» آمده است.

۲- در هر یک از گروه‌های اسمی زیر، هسته و وابسته‌های آن را مشخّص کنید.

 همین نام

📗 پاسخ:

هسته: نام

وابسته: همین (صفت اشاره، وابسته پیشین)

اسمای صدگانه‌اش

📗 پاسخ:

هسته: اسما

وابسته: صدگانه (صفت شمارشی، وابسته پسین) ـ  اش (مضاف‌الیه، وابسته پسین)

۳- بن ماضی و بن مضارعِ «رَستن» را بنویسید.

📗 پاسخ:

بن ماضی: رست

بن مضارع: ره

۴- برای هر یک از فعل‌های زیر، نمونه‌ای از متن درس بیابید.

مضارع اخباری ← 📗 پاسخ: است ـ نتواند (نمی‌تواند)

ماضی نقلی ← 📗 پاسخ: درهم تنیده است ـ گسترده [است]

مضارع التزامی ← 📗 پاسخ: بستاییم ـ بمانم ـ روم (بروم)

قلمرو ادبی ص ۱۴۹

۱- کدام بند از این سروده، بیانگر تأثیرپذیری «گوته» از گلستان سعدی است؟ دلیل خود را بنویسید.

📗 پاسخ: بند چهارم. سعدی در دیباچه کتاب گلستان می‌فرماید: «هر نفسی که فرو می‌رود، ممدّ حیات است و چون برمی‌آید مفرّح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب» گوته هم همین معنی را با ترکیبی از کلمات سعدی و کلمات خودش بیان کرده است.

۲- با توجّ به متن درس، جدول زیر را کامل کنید.

آرایه ادبی نمونه مفهوم
مجاز شرق، غرب، شمال، جنوب کل جهان
کنایه خوان عدل گسترده با همگان به عدل رفتار می‌کند

قلمرو فکری ص ۱۵۰

۱- بند نخست درس، یادآور کدام صفات خداوند است؟

📗 پاسخ: توانا، مالک، قادر، ناظر، حافظ، مقتدر

۲- گوته، شیفته و دلبستۀ شعر و اندیشۀ حافظ بود؛ او متن زیر را نیز به تأثیرپذیری از حافظ سروده است:

«مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلکش، بیتی چند از غزل‌های شورانگیز تو را می‌خواند تا اختران آسمان را بیدار کند و رهزنان کوه و دشت را بترساند؟»

الف) کدام قسمت از متن درس با سرودۀ بالا ارتباط معنایی دارد؟

📗 پاسخ: بند ششم: او اختران را در آسمان نهاده / تا به برّ و بحر نشانمان باشند…

ب) بیتی از حافظ بیابید که با سرودۀ بالا مناسبت داشته باشد؟

📗 پاسخ:

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود / از گوشه‌ای برون آ، ای کوکب هدایت

ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم / مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را

۳- این بخش از سرودۀ گوته، بیانگر چه دیدگاهی است؟

و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج

و شکر او کن، به وقت رَستن از رنج.

📗 پاسخ: شکرگزاری در همه حال؛ هم در سختی و تنگنا و هم در آسایش و رفاه

۴- کدام بخش از سروده گوته، با متن زیر هم‌نواست؟

در کویر، بیرون از دیوار خانه، پشت حصار ده، دیگر هیچ نیست. صحرای بی‌کرانۀ عدم است . . . راه، تنها به سوی آسمان باز است. آسمان،کشور سبز آرزوها، چشمۀ موّاج و زلال نوازش‌ها، امیدها و …

                                                                                                                          علی شریعتی

📗 پاسخ: بند پنجم: بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم / تو در کلبه و خیمه خود باز بمان / بگذار که سرخوش و سرمست به دوردست‌ها روم / و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم.

درک و دریافت ص ۱۵۶

۱- این متن داستانی را از نظر زاویه دید بررسی کنید.

📗 پاسخ: سوم شخص یا دانای کل، کسی که بیرون از داستان است و ماجرا را تعریف می‌کند.

۲- کدام خصلت‌های درونی، عامل مهم در رشد و پیشرفت آذرباد بود؟

📗 پاسخ: راضی و خرسند نشدن از زندگی عادی، هدفی والا داشتن، میل به آموختن و به تکامل رسیدن، شجاعت و جسارت، اعتماد به نفس، نترسیدن از طرد شدن، داشتن اراده قوی

نیایش «الهی» ص ۱۵۷

دانش‌آموز عزیز برای خواندن معنی نیایش «الهی» در سایت دانشچی بر روی لینک زیر ضربه بزنید.

» معنی نیایش الهی

جواب درس‌های بعدی فارسی یازدهم دانلود PDF کتاب فارسی یازدهم
ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *