خانه » پایه دوم » پاسخ سوالات درس نهم نگارش دوم زیارت

پاسخ سوالات درس نهم نگارش دوم زیارت

جواب به سوالات و فعالیت درس نهم نگارش دوم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس نهم نگارش دوم زیارت

پاسخگویی به سوالات درس نهم کتاب نگارش دوم زیارت صفحات ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات نگارش دوم درس نهم زیارت ( پاسخ گام به گام )

پاسخ سوالات صفحه ۵۹

۱- چهار سطر اوّل درس را با خطّ خوانا و زیبا بنویس.

زینب داخل 📗 پاسخ: حَرَم ایستاده بود. چلچراغ‌های بزرگ همه‌جا را نورباران کرده بودند. بوی گلاب می‌آمد. همه دعا می‌خواندند.

زینب هم داشت زیر لب دعا می‌کرد که مادرش با مهربانی دست بر شانه‌اش گذاشت و گفت: «قبول باشد! بیا برویم و کبوترهای حرم را تماشا کنیم.» آن وقت دست او را گرفت و آن دو با هم از میان جمعیت بیرون رفتند.

۲- مرتّب کن.

الف) سخن – آدم – دعا – با خدا – می‌گوید – در – موقع.

📗 پاسخ: آدم در موقع دعا با خدا سخن می‌گوید.

ب) است – مرد – پدربزرگ – مهربانی.

📗 پاسخ: پدربزرگ مرد مهربانی است.

پ) دارد – آدم‌های – خدا – راست‌گو – را – دوست.

📗 پاسخ: خدا آدم‌های راست‌گو را دوست دارد.

۳- به هر کلمه، «خانه» اضافه کن و معنی آن را بنویس.

کتاب: 📗 پاسخ: کتاب‌خانه،         معنی: 📗 پاسخ: جایی که در آن کتاب می‌خوانند.

گل: 📗 پاسخ: گلخانه،                  معنی:‌ 📗 پاسخ: جایی که در آن گل‌ها را پرورش می‌دهند.

دارو: 📗 پاسخ: داروخانه،            معنی: 📗 پاسخ: جایی که در آن دارو می‌فروشند.

۴- درباره‌ی تصویر زیر دو سطر بنویس.

رضا هرسال تابستان با خانواده‌اش به مشهد می‌رود. او همیشه برای کبوترهای حرم دانه می‌برد. گوشه‌ای از صحن می‌نشیند و با حوصله برای کبوترها دانه می‌ریزد.

 

صفحه ۶۰

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خطّ خوش بنویس.

زینب ده‌ها کبوتر 📗 پاسخ: را دید که گوشه‌ی صحن جمع شده بودند و دانه برمی‌چیدند. او از زیر چادرش، مقداری گندم بیرون آورد و گفت: «مادر، دوست دارم هر وقت به مشهد می‌آیم، به کبوترهای امام رضا (ع) دانه بدهم. این گندم‌ها را مادربزرگ برایم خریده است.» بعد دانه‌ها را به آرامی بر زمین پاشید.

۲- نام شش چیز را که در خانه‌ی خود دیده‌ای، بنویس و آن‌ها را در دو دسته طبقه‌بندی کن.

الف) وسایل آشپزخانه: 📗 پاسخ: قابلمه، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، یخچال

ب) وسایل خواب: 📗 پاسخ: بالش، تشک، تخت، پتو، ملافه

۳- جمله‌ها را مانند مثال، کامل کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

مثال: این انار ترش است. ← انار ترش

این سیب تازه است. ← سیبِ تازه

آن دفتر نو است. ← دفترِ نو

آن مرد خوش اخلاق است. ← مردِ خوش اخلاق

آن گرگ درنده است. ← گرگِ درنده

این کیک خوش‌مزه است. ← کیکِ خوش‌مزه

۴- آن‌چه را دوست داری از خدای مهربان بخواهی، در دو جمله بنویس.

📗 پاسخ: من از خدا می‌خواهم پدر و مادرم همیشه سلامت باشند. خدایا به من کمک کن که همیشه در درس‌هایم موفق باشم و پدر و مادرم را خوشحال کنم.

 

صفحه ۶۱

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس با خطّ زیبا بنویس.

کبوترها دسته دسته 📗 پاسخ: به زینب نزدیک شدند. زینب می‌خواست از خوش‌حالی بال دربیاورد. چیزی نگذشت که صدای اذان از گل‌دسته‌ها بلند شد.

مادر گفت: «زینب جان، اذان مغرب را گفتند. بهتر است به وضوخانه برویم، وضو بگیریم و نمازمان را اوّلِ وقت بخوانیم.»

زینب نماز خواندن در حرمِ امام رضا (ع) را هرگز فراموش نمی‌کند.»

۲- با توجّه به جدول، کلمه‌ها را از درس پیدا کن و بنویس.

بی‌نقطه یک نقطه دو نقطه سه نقطه
حرم، کرده، می‌آمد، همه، دعا، هم، می‌کرد، که، و، او، را، دو، ده‌ها، آورد، مادر، دارم، هر، امام، آرامی، که، صدای، را، اول گلاب، داخل، بود، همه‌جا، بو، لب، با، بر، آن، جمع، دانه، از، گندم، به، رضا، بدهم، بعد، بر، بال، وضو، هرگز بزرگ، مهربانی، دست، دید، بودند، مقداری، دوست، می‌آیم، مادربزرگ، است، دسته، اذان، گل‌دسته، مغرب، بهتر، نماز، نمی‌کند نورباران، می‌خواندند، زیر، مادرش، گفت، قبول، بیا، برویم، کبوترها، کنیم، گرفت، میان، گوشه‌ای، شده، زیر، مشهد، این، برایم، خریده، زمین، می‌خواست، خوش‌حالی، دربیاورد، وضوخانه، نمازمان، خواندن فراموش

۳- مانند نمونه کامل کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

من کتاب می‌خوانم.                                ما کتاب می‌خوانیم.

تو کتاب می‌خوانی.                             شما کتاب می‌خوانید.

او کتاب می‌خواند.                              آن‌ها کتاب می‌خوانند.

۴- امروز چه کسانی را دیده‌ای؟ چه کسی را بیش‌تر دوست داری؟ چرا؟

📗 پاسخ: من امروز مادر و پدرم، خانواده‌ام، معلم‌هایم و دوستانم را دیدم. عده‌ای را هم در خیابان دیدم که غریبه بودند. من مادرم و پدرم و معلّمم را خیلی دوست دارم. چون آنها با من بسیار مهربان هستند و مراقب من هستند.

 

صفحه ۶۲

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس با خطّ خوش بنویس.

چیزی نگذشت که 📗 پاسخ: صدای اذان از گل‌دسته‌ها بلند شد.

مادر گفت: «زینب جان، اذان مغرب را گفتند. بهتر است به وضوخانه برویم، وضو بگیریم و نمازمان را اوّلِ وقت بخوانیم.»

زینب نماز خواندن در حرمِ امام رضا (ع) را هرگز فراموش نمی‌کند.»

۲- ده کلمه از درس پیدا کن که چهار حرف داشته باشد. مانند: اذان

📗 پاسخ: زینب، داخل، بزرگ، گلاب، قبول، میان، گندم، دوست، مشهد، دانه، زمین، مغرب، هرگز

۳- خانه‌های خالی را پر کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

مَن دیروز علی را در مدرسه دیدم.

تو امروز حسین را در خیابان دیدی.

او صبح سعید را در خانه دید.

ما ظهر عبّاس را در کتاب‌خانه دیدیم.

شما ساعت دَه محمّد را در راهرو دیدید.

ایشان (آن‌ها) وسط زنگ سهراب را در دفتر مدرسه دیدند.

۴- با استفاده از شش کلمه‌ی زیر، سه جمله بنویس.

درخت – هوا – ریشه – ابری – باران – شکوفه.

📗 پاسخ:

درخت میان خاک ریشه می‌دوانید تا به آب برسد.

به آسمان نگاه کردم، هوا ابری بود و دلگیر.

باران شکوفه گل‌ها را شست و باغ را زیباتر کرد.

 

صفحه ۶۳

۱- نوشته‌ی زیر را پر رنگ کن و با خطّ زیبا بنویس.

📗 پاسخ: خدایا! می‌دانم که همیشه و همه‌جا با من هستی.

۲- داستان زیر را کامل کن.

یکی بود یکی نبود. سال‌ها پیش در باغی بزرگ پرندگان بسیاری زندگی می‌کردند. در این باغ کلاغ کوچکی هم بود که آرزو داشت پرهای زیبایی داشته باشد. او می‌خواست زیباترین پرنده‌ی دنیا باشد. یک روز که کلاغ در باغ پرواز می کرد، 📗 پاسخ: به طاووس رسید، پرهای او را دید و دلش خواست پرهای او را داشته باشد. او پیش طاووس رفت و از او کمک خواست. طاووس به کلاغ گفت: «خداوند به هرکس یک زیبایی و توانایی داده است. من هم نمی‌توانم به سرعت تو پرواز کنم. پس از داشته‌های خودت راضی باش و خدا را شکر کن.»

جواب درس‌های بعدی نگارش دوم دانلود PDF کتاب نگارش دوم
ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *