خانه » پایه ششم » پاسخ سوالات درس سیزدهم فارسی ششم درس آزاد (فرهنگِ بومی ۲)

پاسخ سوالات درس سیزدهم فارسی ششم درس آزاد (فرهنگِ بومی ۲)

جواب به سوالات و فعالیت درس سیزدهم فارسی ششم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس سیزدهم فارسی ششم درس آزاد (فرهنگِ بومی 2)

پاسخگویی به سوالات درس سیزدهم کتاب فارسی ششم درس آزاد (فرهنگِ بومی ۲) صفحات ۹۰ و ۹۱ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات فارسی ششم درس سیزدهم درس آزاد (فرهنگِ بومی ۲) ( پاسخ گام به گام )

📗 پاسخ:

دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر بدو شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی.

قضا را بر در شهری بتهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه کردند و در بِگِل برآوردند. بعد از دو هفته معلوم شد که بیگناهند قوی را دیدند مرده و ضعیف جان بسلامت برده.

درین عجب ماندند. حکیمی گفت: خلاف این عجب بودی. آن یکی بسیارخوار بود و طاقت بینوائی نیاورد و بسختی هلاک شد وین دگر خویشتن‌دار بود. لاجرم بر عادت خویش صبر کرد و بسلامت بماند.

چو کم خوردن طبیعت شد کسی را

چو سختی پیشش آید سهل گیرد

وگر تن‌پرورست اندر فراخی

چو تنگی بیند از سختی بمیرد

«گلستان سعدی، باب سوم، حکایت ششم»

معنی حکایت

دو درویش خراسانی با هم همسفر بودند. یکی از آنها ضعیف بود و کم می‌خورد و هر دو شب یک بار چیزی می‌خورد و آن یکی قوی بود و روزی سه بار غذا می‌خورد.

اتفاقاً در یک شهر به آنها تهمت جاسوسی زدند و هر دو را گرفتند و در خانه‌ای انداختند و درِ خانه را گِل گرفتند. بعد از دو هفته معلوم شد که بی‌گناهند. در خانه را باز کردند و دیدند ضعیف زنده است و قوی مرده.

مردم تعجب کردند. حکیمی گفت: اگر غیر از این بود تعجب داشت چون آن یکی پرخوری می‌کرد و طاقت سختی نداشت و هلاک شد ولی این یکی خویشتن‌دار بود و بنابر عادت خویش صبر کرد و سالم ماند.

اگر کم‌خوردن در فراوانی و تنگی، عادت کسی باشد

هنگام شرایط دشوار، آسان می‌گیرد و تحمل می‌کند.

ولی اگر کسی هنگام فراوانی، تن‌پروری کند

هنگام شرایط دشوار، تحمل ندارد و از سختی می‌میرد.

درک مطلب درس سیزدهم ص ۹۱

۱- منظور از جمله «دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی» چیست؟

📗 پاسخ: یعنی دو درویش اهل خراسان با هم سفر رفتند و در راه با یکدیگر صحبت می‌کردند.

۲- پیام سعدی در این داستان چیست؟

📗 پاسخ: سعدی می‌گوید: قناعت و اندازه نگه داشتن در هر چیزی خوب است و انسان را قوی و پُر طاقت می‌کند. در این صورت هنگام سختی‌ها و تنگدستی‌ها انسان کم نمی‌آورد، صبر پیشه می‌کند و جان سالم به در می‌برد.

جواب درس‌های بعدی فارسی ششم دانلود PDF کتاب فارسی ششم
اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.