خانه » پایه ششم

پایه ششم

پاسخ سوالات درس هفدهم هدیه‌ های آسمان ششم دانش‌آموز نمونه

جواب به سوالات و فعالیت درس هفدهم هدیه‌ های آسمان ششم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس هفدهم هدیه‌ های آسمان ششم دانش‌آموز نمونه

پاسخگویی به سوالات درس هفدهم کتاب هدیه‌ های آسمان ششم دانش‌آموز نمونه صفحات ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس پانزدهم هدیه‌ های آسمان ششم حماسه‌آفرینان جاودان

جواب به سوالات و فعالیت درس پانزدهم هدیه‌ های آسمان ششم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس پانزدهم هدیه‌ های آسمان ششم حماسه‌آفرینان جاودان

پاسخگویی به سوالات درس پانزدهم کتاب هدیه‌ های آسمان ششم حماسه‌آفرینان جاودان صفحات ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس دوازدهم هدیه‌ های آسمان ششم سفرهای با برکت

جواب به سوالات و فعالیت درس دوازدهم هدیه‌ های آسمان ششم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس دوازدهم هدیه‌ های آسمان ششم سفرهای با برکت

پاسخگویی به سوالات درس دوازدهم کتاب هدیه‌ های آسمان ششم سفرهای با برکت صفحات ۷۵، ۷۶، ۷۸ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس یازدهم هدیه‌ های آسمان ششم راه تندرستی

جواب به سوالات و فعالیت درس یازدهم هدیه‌ های آسمان ششم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس یازدهم هدیه‌ های آسمان ششم راه تندرستی

پاسخگویی به سوالات درس یازدهم کتاب هدیه‌ های آسمان ششم راه تندرستی صفحات ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »