خانه » پایه هشتم » پاسخ سوالات درس دوم فارسی هشتم خوب، جهان را ببین

پاسخ سوالات درس دوم فارسی هشتم خوب، جهان را ببین

جواب به سوالات و فعالیت درس دوم فارسی هشتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس دوم فارسی هشتم خوب، جهان را ببین

پاسخگویی به سوالات درس دوم کتاب فارسی هشتم خوب، جهان را ببین! صفحه ۲۰، ۲۲، ۲۸ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات فارسی هشتم درس دوم خوب، جهان را ببین! ( پاسخ گام به گام )

شعر «صورتگر ماهر» ص ۲۰

دانش‌آموز عزیز برای خواندن معنی شعر «صورتگر ماهر» در سایت دانشچی بر روی لینک زیر بزنید.

معنی شعر صورتگر ماهر

خودارزیابی درس دوم ص ۲۰

۱- در بیت آخر شعر «صورتگر ماهر» به کدام یک از نام‌های خداوند اشاره شده است؟

📗 پاسخ: صورتگر ـ ماهر ـ بی‌تقلید

۲- چه شگفتی‌های دیگری از زندگی مورچه می‌دانید؟

📗 پاسخ سراسر زندگی مورچه در کار و تلاش سپری می‌شود. آنها توانایی حمل بارهایی با وزن چند برابر وزن خود را دارند، به همین جهت از قوی‌ترین موجودات روی زمین محسوب می‌شوند. مورچه‌ها سخت‌گوش، باهوش، جنگجو، فداکار برای گروه، و بسیار مسئولیت‌پذیر هستند و در بین خودشان تقسیم کار دارند و هر گروهی مسئول انجام کاری است.

۳- چرا خداوند، در قرآن کریم، انسان را به اندیشیدن در شگفتی‌های خلقت دعوت می‌کند؟

📗 پاسخهدف از آفرینش انسان، زندگی در این دنیا نیست، هدف مهمی وجود داشته که انسان با اندیشیدن در مورد شگفتی‌های خلقت و وجود خودش و همچنین تفکر درباره نظم و هماهنگی موجود بین طبیعت و موجودات، می‌تواند به شناخت خودش و در نتیجه شناخت خدا برسد و هدف زندگی‌اش را بیابد و برای رسیدن به آن تلاش کند.

فعّالیت‌های نوشتاری ص ۲۲

۱- در متن درس، کلمه‌هایی بیابید که یکی از حروف زیر، در آنها به کار رفته باشد؛ سپس آنها را بنویسید.

«ت، ط» ← 📗 پاسخ درخت ـ بی‌همتا ـ تاریکی ـ پرتو ـ قدرت ـ شگفتی ـ تابان ـ متناسب ـ می‌ترسند ـ متّحد ـ کشتزار ـ انگشت ـ دست ـ طاووس ـ استوار ـ انباشته ـ چتر ـ تشبیه ـ دسته ـ تماشا ـ اطراف ـ تماثیل ـ تصاویر

«ث، س، ص» ← 📗 پاسخ: سرخ ـ اسرار ـ چسبیده ـ سنگین ـ حواس ـ داس ـ جثّه ـ استوار ـ فصل ـ زمستان ـ سایبان ـ سبزی ـ خاص ـ صورتگر ـ تماثیل ـ تصاویر ـ بدین سان ـ صفحه ـ هستی

«ق، غ» ← 📗 پاسخ: چراغ ـ قدرت ـ حدقه ـ عقل ـ نغز ـ برق ـ شوق ـ قاه قاه ـ تقلید ـ غیر

۲- ارکان تشبیه را در هر یک از موارد زیر مشخّص کنید. (پاسخ ها با رنگ سبز)

 ملخ، دو پای داس مانند دارد که با آنها اشیا را برمی‌دارد.

مشبّه ← دو پای ملخ

مشبّهٌ به ← داس

وجه شبه ← برداشتن اشیا

ادات تشبیه ← مانند

 مهربان و ساده و بی‌کینه است         مثل نوری در دل آیینه است

مشبّه ← او [خداوند]

مشبّهٌ به ← نور

وجه شبه ← روشنایی

ادات تشبیه ← مثل

۳- به کمک واژۀ زیر، یک تشبیه بنویسید، به طوری که همۀ ارکان تشبیه را دارا باشد.

خورشید:📗 پاسخگرمای اشعه‌های خورشید همانند شعله‌های آتش، خرماها را آماده چیدن کرد.

📗 پاسخمشبّه ← اشعه‌های خورشید

📗 پاسخ مشبّهٌ به ← شعله‌های آتش

📗 پاسخوجه شبه ← گرما

📗 پاسخادات تشبیه ← همانند

۴- شاعر در سرودۀ «صورتگر ماهر» به کدام پدیده‌های خلقت اشاره کرده است؟

📗 پاسخ: فرارسیدن فصل بهار و زنده شدن دوباره طبیعت

فرصتی برای اندیشیدن ص ۲۸

۱- دربارۀ ارتباط محتوایی این داستان با مصراع «از محبّت خارها گل می‌شود» توضیح دهید.

📗 پاسخشخصیت‌های این داستان عبارتند از جوانه، سنگ، مرداب و سنجاقک. قلبِ سنگ مملو از محبت نسبت به جوانه شده و تمام فکرش درگیر کمک کردن به جوانه برای رفع تشنگی اوست.

از سنجاقک کمک می‌طلبد تا بتواند از مرداب برایش آب تهیه کند اما موفق نمی‌شود. از بوتة خار دربارة تهیه آب پرسش می‌کند و باز هم نمی‌تواند کاری بکند و در آخر با ایثار جان خودش، به جوانه زندگی دوباره می‌بخشد.

محتوای «از محبّت خارها گل می‌شود» هم همین موضوع است، وقتی محبت در قلب کسی وارد شود ایثار و فداکاری و زندگی‌ بخشیدن و بسیاری از صفات پسندیده دیگر هم وارد می‌شود.

۲- به نظر شما چه عواملی سبب گردید، از دل سنگ، چشمۀ پاک و زلال جاری شود؟

📗 پاسخعشق و محبتی که در وجود سنگ، بود، ایثار، فداکاری، از جان گذشتن، یاری دادن دیگران و… را هم با خود به همراه آورد و در نهایت چشمه زلالی شد که از دل سنگ جاری شد.

جواب درس‌های بعدی فارسی هشتم دانلود PDF کتاب فارسی هشتم
ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *