خانه » پایه هشتم

پایه هشتم

پاسخ سوالات درس بیست و چهارم مطالعات هشتم قاره استرالیا و اقیانوسیه

جواب به سوالات و فعالیت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی هشتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس بیست و چهارم مطالعات هشتم قاره استرالیا و اقیانوسیه

پاسخگویی به سوالات درس بیست و چهارم کتاب مطالعات اجتماعی هشتم قاره استرالیا و اقیانوسیه صفحات ۱۶۰، ۱۶۲، ۱۶۵ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس بیست و دوم مطالعات هشتم ویژگی‌های طبیعی و انسانی افریقا

جواب به سوالات و فعالیت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی هشتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس بیست و دوم مطالعات هشتم ویژگی‌های طبیعی و انسانی افریقا

پاسخگویی به سوالات درس بیست و دوم کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ویژگی‌های طبیعی و انسانی افریقا صفحات ۱۴۵، ۱۴۹ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس بیست و یکم مطالعات هشتم ویژگی‌های طبیعی و انسانی اروپا

جواب به سوالات و فعالیت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی هشتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس بیست و یکم مطالعات هشتم ویژگی‌های طبیعی و انسانی اروپا

پاسخگویی به سوالات درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ویژگی‌های طبیعی و انسانی اروپا صفحات ۱۳۸، ۱۴۱ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس بیستم مطالعات هشتم ایران و منطقه جنوب غربی آسیا

جواب به سوالات و فعالیت درس بیستم مطالعات اجتماعی هشتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس بیستم مطالعات هشتم ایران و منطقه جنوب غربی آسیا

پاسخگویی به سوالات درس بیستم کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ایران و منطقه جنوب غربی آسیا صفحات ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۳ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس نوزدهم مطالعات هشتم ویژگی‌های منطقه جنوب غربی آسیا

جواب به سوالات و فعالیت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی هشتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس نوزدهم مطالعات هشتم ویژگی‌های منطقه جنوب غربی آسیا

پاسخگویی به سوالات درس نوزدهم کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ویژگی‌های منطقه جنوب غربی آسیا صفحات ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس هجدهم مطالعات هشتم ویژگی‌های انسانی و اقتصادی آسیا

جواب به سوالات و فعالیت درس هجدهم مطالعات اجتماعی هشتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس هجدهم مطالعات هشتم ویژگی‌های انسانی و اقتصادی آسیا

پاسخگویی به سوالات درس هجدهم کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ویژگی‌های انسانی و اقتصادی آسیا صفحات ۱۱۴، ۱۱۸، ۱۱۹ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس هفدهم مطالعات هشتم ویژگی‌های طبیعی آسیا

جواب به سوالات و فعالیت درس هفدهم مطالعات اجتماعی هشتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس هفدهم مطالعات هشتم ویژگی‌های طبیعی آسیا

پاسخگویی به سوالات درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ویژگی‌های طبیعی آسیا صفحات ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۱۲ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »