ضرب المثل‌های ایرانی

معنی ضرب المثل ” هر چه بگندد نمکش میزنند وای از آن روز که بگندد نمک “

آشنایی با مَثل هر چه بگندد نمکش میزنند وای از آن روز که بگندد نمک

هر چه بگندد نمکش میزنند

هر چه بگندد نمکش میزنند

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...

معنی ضرب المثل ” در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد “

آشنایی با ضرب المثل در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد

در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد

در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...