ضرب المثل‌های ایرانی

داستان ضرب المثل توبه ی نصوح چیست ؟ و معنی آن

درباره ماجرای توبه ی نصوح + داستان

توبه ی نصوح

در تعریف، توبه، عبارت است از پشیمانی از معصیتی که از آدمی سرزده و عزم بر ترک آن در آینده دارد. “توبه ی نصوح ” اصطلاحیست که در قرآن به کار رفته است:
( توبوا الی الله توبه نصوحا) (آیه ۸ سوره تحریم)

در ترجمه کلمه‌ی نصوح تعاریف و تفاسیر مختلفی ارائه شده است اما به طور کلی توبه‌ی نصوح توبه‌ای است که فرد در پس توبه از گناهش، هرگز به آن گناه باز نگردد.

ادامه نوشته »

ارتباط ضرب المثل یک کلاغ و چهل کلاغ با موضوع امانت داری

بین ضرب المثل یک کلاغ و چهل کلاغ با موضوع «امانت داری» چه ارتباطی وجود دارد؟

ارتباط ضرب المثل یک کلاغ و چهل کلاغ با موضوع امانت داری

در ادامه ارتباط این ضرب المثل قدیمی و زیبا را با موضوع امانت داری برای شما تبیین کرده ایم. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »