خانه » ضرب المثل‌های ایرانی (صفحه 5)

ضرب المثل‌های ایرانی

معنی ضرب المثل “از ترس، دُمش را روی کولش گذاشت و در رفت! “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل از ترس، دُمش را روی کولش گذاشت و در رفت

معنی دُمش را روی کولش گذاشت و در رفت چیست؟

در این پست با معانی و مفهوم اصلی از ترس، دُمش را روی کولش گذاشت و در رفت این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی ” یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد “

آشنایی با معنی و مفهوم عبارت یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد

یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد

در این پست با معنی و مفهوم یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »