مینی موبایل - گوشی بند انگشتی

مهارت نوشتاری

چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است؟

انشا و تشبیه زندگی به یک سفر

تشبیه زندگی به یک سفر

شباهت های زندگی و سفر

بسیاری از انسان ها در طول عمرشان به سفر می روند. سفر به شهر یا کشوری دور یا نزدیک. در سفرشان گاهی شادند و گاه غمگین. اما در آن تجاربی را بدست می آورند.

ادامه مطلب...

معنی ضرب المثل” به پایان آمد این دفتر حكایت همچنان باقیست “

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی  ***  به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی

به پایان آمد این دفتر حكایت همچنان باقیست

در این پست معنی این ضرب المثل زیبا و قدیمی از سعدی ( دیوان اشعار » غزلیات ) در چند بند نوشته شده است با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...