مهارت نوشتاری

معنی ضرب المثل ” قدر عافیت، کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید ” + داستان

آشنایی با مفهوم مَثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید

قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید

در این پست با معنی، مفهوم و داستان ضرب المثل ” قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید ” آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...

معنی ضرب المثل ” از هر دست بدهی از همان دست هم می گیری ” + داستان

آشنایی با مفهوم مَثل از هر دست بدهی از همان دست هم می گیری

از هر دست بدهی از همان دست هم می گیری

در این پست با معنی و داستان ضرب المثل ” از هر دست بدهی از همان دست هم می گیری ” آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...

معنی ضرب المثل ” نابرده رنج، گنج میسر نمی شود ” + داستان و انشا

آشنایی با مَثل نابرده رنج گنج میسر نمی شود + متن کامل شعر

معنی ضرب المثل نابرده رنج گنج میسر نمی شود

در این پست با معانی، داستان و انشای ضرب المثل ” نابرده رنج، گنج میسر نمی شود ” آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...

معنی ضرب المثل ” هر چه کنی به خود کنی ” + داستان

آشنایی با مفهوم مَثل هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی

معنی ضرب المثل هر چه کنی به خود کنی

در این پست با داستان و معنی و مفهوم ضرب المثل ” هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی ” آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه مطلب...