خانه » پایه دوازدهم

پایه دوازدهم

پاسخ سوالات درس دهم دین و زندگی دوازدهم تمدن جدید و مسئولیت ما

جواب به سوالات و فعالیت درس دهم دین و زندگی دوازدهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس دهم دین و زندگی دوازدهم تمدن جدید و مسئولیت ما

پاسخگویی به سوالات درس دهم کتاب دین و زندگی دوازدهم تمدن جدید و مسئولیت ما صفحه ۱۳۲ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس نهم دین و زندگی دوازدهم پایه های استوار

جواب به سوالات و فعالیت درس نهم دین و زندگی دوازدهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس نهم دین و زندگی دوازدهم پایه های استوار

پاسخگویی به سوالات درس نهم کتاب دین و زندگی دوازدهم پایه های استوار صفحات ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۲۲ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس هشتم دین و زندگی دوازدهم زندگی در دنیای امروز

جواب به سوالات و فعالیت درس هشتم دین و زندگی دوازدهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس هشتم دین و زندگی دوازدهم زندگی در دنیای امروز

پاسخگویی به سوالات درس هشتم کتاب دین و زندگی دوازدهم زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی صفحات ۹۶، ۱۰۴ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس ششم دین و زندگی دوازدهم سنت‌های خداوند در زندگی

جواب به سوالات و فعالیت درس ششم دین و زندگی دوازدهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس ششم دین و زندگی دوازدهم سنت‌های خداوند در زندگی

پاسخگویی به سوالات درس ششم کتاب دین و زندگی دوازدهم سنت‌های خداوند در زندگی صفحات ۶۵، ۶۸، ۷۳، ۷۴ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس سوم دین و زندگی دوازدهم توحید و سبک زندگی

جواب به سوالات و فعالیت درس سوم دین و زندگی دوازدهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس سوم دین و زندگی دوازدهم توحید و سبک زندگی

پاسخگویی به سوالات درس سوم کتاب دین و زندگی دوازدهم توحید و سبک زندگی صفحات ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۷، ۳۸ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »