خانه » پایه دوازدهم (صفحه 4)

پایه دوازدهم

پاسخ سوالات درس ششم نگارش دوازدهم نگارش علمی: مقاله‌نویسی (۲)

جواب به سوالات و فعالیت درس ششم نگارش دوازدهم نظری ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس ششم نگارش دوازدهم نگارش علمی: مقاله‌نویسی (2)

پاسخگویی به سوالات درس ششم کتاب نگارش دوازدهم نگارش علمی: مقاله‌نویسی (۲) صفحات ۹۷، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس پنجم نگارش دوازدهم نگارش علمی: مقاله‌نویسی (۱)

جواب به سوالات و فعالیت درس پنجم نگارش دوازدهم نظری ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس پنجم نگارش دوازدهم نگارش علمی: مقاله‌نویسی (1)

پاسخگویی به سوالات درس پنجم کتاب نگارش دوازدهم نگارش علمی: مقاله‌نویسی (۱) صفحات ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس چهارم نگارش دوازدهم نامه‌نگاری

جواب به سوالات و فعالیت درس چهارم نگارش دوازدهم نظری ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس چهارم نگارش دوازدهم نامه‌نگاری

پاسخگویی به سوالات درس چهارم کتاب نگارش دوازدهم نامه‌نگاری صفحات ۶۱، ۶۶، ۶۷، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶،‌۷۷ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس سوم نگارش دوازدهم نگارش ادبی (۲): قطعه ادبی

جواب به سوالات و فعالیت درس سوم نگارش دوازدهم نظری ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس سوم نگارش دوازدهم نگارش ادبی (2): قطعه ادبی

پاسخگویی به سوالات درس سوم کتاب نگارش دوازدهم نگارش ادبی (۲): قطعه ادبی صفحات ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس دوم نگارش دوازدهم نگارش ادبی (۱): نثر ادبی

جواب به سوالات و فعالیت درس دوم نگارش دوازدهم نظری ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس دوم نگارش دوازدهم نگارش ادبی (1): نثر ادبی

پاسخگویی به سوالات درس دوم کتاب نگارش دوازدهم نگارش ادبی (۱): نثر ادبی صفحات ۳۲، ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »