خانه » پایه سوم » پاسخ سوالات درس چهارم نگارش سوم آوازِ گنجشک

پاسخ سوالات درس چهارم نگارش سوم آوازِ گنجشک

جواب به سوالات و فعالیت درس چهارم نگارش سوم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس چهارم نگارش سوم آوازِ گنجشک

پاسخگویی به سوالات درس چهارم کتاب نگارش سوم آوازِ گنجشک صفحات ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات نگارش سوم درس چهارم آوازِ گنجشک ( پاسخ گام به گام )

املا و واژه‌آموزی درس چهارم

۱- پنج جمله از متن درس پیدا کن که کلمه‌های زیر در آن‌ها آمده است. سپس از روی جمله‌ها بنویس.

منتظر – ترقّه‌ها – عادت – ضبط – زیان‌آور

📗 پاسخ:

بچّه‌های کلاس سوم منتظر مربّی بهداشت بودند.

نرگس گفت: «صدای گوش‌خراش تَرقّه‌ها را فراموش کردی؟»

اگر چه ممکن است شما به سر و صدا عادت کرده باشید؛ امّا، آلودگی صوتی باعث خستگی می‌شود و دقّتِ شما را برای درس خواندن و گوش دادن به سخن دیگران، کم می‌کند.

صدای هواپیما، بوق اتومبیل‌ها، صدای بلند تلویزیون و ضبطِ صوتِ بعضی از ماشین‌ها باعث آلودگی صوتی می‌شود.

چون این صداهای زیان‌آور، شنوایی کودکان را کاهش می‌دهند و به سلامت آنان آسیب می‌رسانند، همین موضوع را برای روزنامه دیواری انتخاب می‌کنیم.

۲- مانند نمونه، به آخر این کلمه‌ها («ی» یا «ای») اضافه کن و در جدول بنویس.

شنیده – بهداشت – فیروزه – روزنامه – گروه – کلاس – صوت – زیاد – دامنه – خواسته

«ی» «ای»
زیادی

بهداشتی

گروهی

کلاسی

صوتی

فیروزه‌ای

شنیده‌ای

روزنامه‌ای

دامنه‌ای

خواسته‌ای

۳- این کلمه‌ها تو را به یاد چه چیزهایی می‌اندازد؟

آلودگی صوتی: 📗 پاسخ: بوق ماشین، سر و صدای ساختمان‌سازی، ماشین خرید ضایعات، وانتی میوه‌فروش

روزنامه دیواری: 📗 پاسخ: مقوا، چسب، کاغذ، ماژیک

 

املا، بیاموز و بگو

۱- از روی بند اوّل و دوم درس با خطِّ زیبا و خوانا بنویس.

📗 پاسخ: همین که زنگ خورد، دانش‌آموزان با نظم به سمت کلاس‌ها حرکت کردند. بچّه‌های کلاسِ سوم، منتظر مربّی بهداشت بودند؛ چون قرار بود، با راهنمایی او، یک روزنامه دیواری به مناسبت «هفته‌ی سلامت» آماده کنند.

خانم مربّی، در میان سر و صدای دانش‌آموزان، وارد کلاس شد. بعد از سلام و احوال‌پُرسی، از بچّه‌ها خواست با یک‌دیگر مشورت کنند و یک موضوع برای روزنامه‌دیواری پیشنهاد بدهند.

۲- کلمه‌ها را با حروف مناسب کامل کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

آلودگی صوتی – صف – منتظر – مواظب – ترقّه – ضبط – کم شنوایی

۳- این متن را بخوان و مانند نمونه، هر جا که لازم است نشانه‌های نقطه (.)، علامت سؤال (؟)، گیومه (« »)، دو نقطه (:) و علامت بیان عاطفه و تعجب (!) بگذار. (پاسخ ها با رنگ سبز)

معلّم گفت(:) («)‌ باید مواظب اندام‌های حسّی خود باشیم (.)(»)

علی با تعجّب پرسید(:) («) اندام حسی یعنی چه(؟) (»)

معلّم در پاسخ گفت(:) («) چه سؤال خوبی(!) حالا دفترهای خود را باز کنید تا تصویرهای اندام‌های حسی را داخل آن بچسبانیم و درباره‌ی آنها گفت‌وگو کنیم(.) (»)

 

هنر و سرگرمی درس چهارم

۱- از روی سرمشق زیر، خو ش‌خط و زیبا بنویس.

📗 پاسخ: چو نیکومنش باشی و بردبار                 نگردی به چشم خردمند، خوار

۲- دو جمله بنویس که در آن‌ها دو کلمه‌ی «این» و «آن» آمده باشد.

📗 پاسخ:

۱- این درخت قدمت هزارساله دارد.

۲- آن کتاب برای دوستم فاطمه است.

۳- جدول را کامل کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

۱- من آلودگی صوتی ایجاد نمی‌کنم. ۲- تو صدای بلند را دوست نداری. ۳- ما در کلاس ساکت هستیم. ۴او آرام صحبت می‌کند. ۵- شما در حیاط بی سر و صدا بازی می‌کنید. ۶- آنها با صوت خوش، قرآن می‌خوانند.

 

نگارش

الف) نوشته‌های زیر را بخوان و بگو کدام‌یک از آنها، یک بند صحیح است.

۱- بدن در طول روز فعّالیت زیادی می‌کند، پس تعجّبی ندارد، اگر شب‌ها بخواهد استراحت کند. چون شما در حال رشد هستید، بیشتر از بزرگ‌ترها نیاز به استراحت دارید. سعی کنید هرشب، بین هشت تا ده ساعت بخوابید. وقتی می‌خوابید، ذهنتان هم استراحت می‌کند و برای روز بعد، آماده می‌شود.

۲- سلامتی از نعمت‌های بزرگ خداوند است که برای حفظ آن، راه‌هایی وجود دارد. بیمارستان مکانی است که در آن، بیماری مردم را درمان می‌کنند. میوه‌هایی که خوب شسته نشده‌اند، باعث بیماری می‌شوند. کتابخانه مکانی است که آرامش دارد و در آن، سر و صدا نیست.

📗 پاسخ: بند ۱ صحیح است. زیرا تمام جملات یک بند درباره یک موضوع نوشته شده‌اند و با هم مرتبط هستند. اما در متن دوم موضوع جملات به هم بی‌ربط است. پس این جملات نباید در یک بند قرار بگیرند.

ب) اکنون با توجّه به موضوع، یک بند بنویس.

انواع آلودگی صوتی

📗 پاسخ: آلودگی صوتی انواع مختلفی دارد. بیشترین آلودگی صوتی که هرروز همه افراد جامعه را آزار می‌دهد، سر و صدای ماشین‌ها و موتورهایی است که با سرعت از خیابان‌ها عبور می‌کنند. پس از آن صدای وانتی‌های میوه‌فروش یا خرید ضایعات و حتی ساخت و ساز ساختمان‌ها که صدای سنگ‌بری و تخریب آن‌ها آسایش همه افراد را می‌گیرد.

 

فعالیت‌های تکمیلی

۱- دو متن زیر را بخوان و بگو این دو متن چه تفاوتی با هم دارند.

الف) هنگام اجرای مراسم صبحگاهی بود باران نم نم شروع به باریدن کرد بچّه‌ها خوشحال شدند آقای ناظم گفت ورزش لازم نیست خیلی زود به کلاس بروید.

ب) هنگام اجرای مراسم صبحگاهی بود. باران نم نم شروع به باریدن کرد. بچّه‌ها خوشحال شدند. آقای ناظم گفت: «ورزش، لازم نیست خیلی زود به کلاس بروید.»

📗 پاسخ: متن «ب» دارای علائم نگارشی است و خواندن و درک متن آن راحت‌تر است، اما متن «الف» نشانه‌های نگارشی ندارد.

۲- چرا در پایان داستانِ ضرب‌المثل «هر چه کنی به خود کنی»، مرد فروشنده به فکر فرو رفت؟

📗 پاسخ: مرد فروشنده فهمید که کم‌فروشی مرد فقیر به دلیل حیله‌گری او نیست بلکه این نتیجه عمل خود فروشنده است که با فروختن سنگ نمک کمتر از یک کیلو باعث شد که ماست کمتری از مرد فقیر دریافت کند.

۳- متن زیر را بخوان و برای هر سؤال پاسخ مناسب بنویس.

روزی، روزگاری مردی کلاهی خرید؛ کلاهی که سال‌هایِ سال آرزوی خریدن آن را داشت. او کلاه را بر سر گذاشت و بسیار خوشحال شد؛ امّا خوشحالی او زیاد طول نکشید.

روزی کنار جوی آبی نشست تا دستهایش را بشوید. آن وقت عکس خودش را در آب دید. چقدر کلاهش زیبا بود! برای اینکه بهتر کلاه را ببیند، سرش را پایین‌تر آورد؛ خم شدن در آب همان و از دست دادن کلاه همان.

الف) آیا آن مرد کم سن بود. از کجا فهمیدی؟

📗 پاسخ: خیر، چون سال‌های سال در آرزوی خریدن یک کلاه بوده است.

ب) چرا خوش‌حالی مرد زیاد طول نکشید؟

📗 پاسخ: زیرا با خم شدن روی آب کلاهش را از دست داد.

ج) مرد چگونه کلاهش را از دست داد؟

📗 پاسخ: مرد برای اینکه زیبایی کلاهش را بهتر ببیند، سرش را روی جوی آب خم کرد، به همین دلیل کلاهش داخل آب افتاد و مرد آن را از دست داد.

جواب درس‌های بعدی نگارش سوم دانلود PDF کتاب نگارش سوم
ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *