خانه » پایه سوم

پایه سوم

پاسخ سوالات درس نوزدهم هدیه‌های آسمان سوم گندم از گندم بروید

جواب به سوالات و فعالیت درس نوزدهم هدیه‌های آسمان سوم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس نوزدهم هدیه‌های آسمان سوم گندم از گندم بروید

پاسخگویی به سوالات درس نوزدهم کتاب هدیه‌های آسمان سوم گندم از گندم بروید صفحات ۱۲۲، ۱۲۳ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس هجدهم هدیه‌های آسمان سوم آینه‌ی سخنگو

جواب به سوالات و فعالیت درس هجدهم هدیه‌های آسمان سوم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس هجدهم هدیه‌های آسمان سوم آینه‌ی سخنگو

پاسخگویی به سوالات درس هجدهم کتاب هدیه‌های آسمان سوم آینه‌ی سخنگو صفحات ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس شانزدهم هدیه‌های آسمان سوم داناترین مردم

جواب به سوالات و فعالیت درس شانزدهم هدیه‌های آسمان سوم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس شانزدهم هدیه‌های آسمان سوم داناترین مردم

پاسخگویی به سوالات درس شانزدهم کتاب هدیه‌های آسمان سوم داناترین مردم صفحات ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس پانزدهم هدیه‌های آسمان سوم همسفر ناشناس

جواب به سوالات و فعالیت درس پانزدهم هدیه‌های آسمان سوم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس پانزدهم هدیه‌های آسمان سوم همسفر ناشناس

پاسخگویی به سوالات درس پانزدهم کتاب هدیه‌های آسمان سوم همسفر ناشناس صفحات ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »