خانه » پایه نهم » پاسخ سوالات درس چهارم فارسی نهم هم‌نشین

پاسخ سوالات درس چهارم فارسی نهم هم‌نشین

جواب به سوالات و فعالیت درس چهارم فارسی نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس چهارم فارسی نهم هم‌نشین

پاسخگویی به سوالات درس چهارم کتاب فارسی نهم هم‌نشین صفحه ۳۳، ۳۵، ۴۰ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات فارسی نهم درس چهارم هم‌نشین ( پاسخ گام به گام )

خودارزیابی درس چهارم ص ۳۳

۱- در متن درس، چه کسانی به عنوان مشاوران خوب، معرّفی شده‌اند؟

📗 پاسخ: پدر و مادر، معلّمان دلسوز و مربّیان با تجربه.

۲- به نظر شما چرا سعدی، پسر نوح(ع) را با سگ اصحاب کهف، مقایسه کرده است؟

📗 پاسخ: سعدی درباره هم‌نشینی با بدان سخن می‌گوید که اگر اخلاق و کارهای ناپسند آنان در او اثر نکند به پیروی از راه و روش آنان متهم می‌گردد و در ادامه مثال می‌زند که پسر نوح با اینکه از خاندان نبوت بود، هم‌نشین بد در او اثر کرد و از فضایل و اصالت این خانواده دور شد و سگ اصحاب کهف، با افراد نیکو همراه شد و صفات شایسته انسانی در او اثر کرد.

۳- چرا باید از معاشرت با هم‌نشین بد، پرهیز کرد؟

📗 پاسخ: هم‌نشینی با بد، به هر حال تأثیر خود را دارد، همان‌طور که سعدی می‌گوید اگر منش و راه و روش زندگی آنها در انسان تأثیر نکند، در اعمال و رفتار آنان شریک و به همراهی و پیروی با آنان متهم می‌شود.

نوشتن ص ۳۵

۱- حرف‌های جدول را به گونه‌ای به هم بپیوندید که واژه‌هایی از متن درس به دست آید.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
۱ م ص ا ء ب ط
۲ ع خ خ ا س ر
۳ م س ء ل ه ی
۴ ی ا ل ذ و ق
۵ ق خ ص ا ل ت

📗 پاسخ: حروف پشت سر هم در جدول ← مسئله ـ ذوق ـ مصائب ـ طریقت ـ عمیق ـ خصال

📗 پاسخ: حروف جدا از هم در جدول ← مهم ـ متهم ـ متعالی ـ عقل ـ رسول ـ واقع

۲- کلمۀ مناسب را با توجّه به جمله، انتخاب کنید. (پاسخ ها با رنگ سبز)

الف) تنهایی، یکی از ………… مصائب است. (سنگین ، سنگین‌تر، سنگین‌ترین)

سنگین‌ترین

ب) یار بد، ………… بوَد از مار بد. (بد، بدترین، بدتر)

بدتر

ج) میهن ما ………… از هر کشور دیگر جهان است. (زیبا، زیباتر، زیباترین)

زیباتر

۳- دو نمونه پرسش اِنکاری از درس‌های پیشین بیابید و بنویسید.

📗 پاسخ: خبرت هست که مرغان سحر می‌گویند:   آخر ای خفته، سر از خواب جهالت بردار؟

📗 پاسخ: چو بفروختی، از که خواهی خرید؟     متاعِ جواین به بازار نیست

📗 پاسخ: دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟    اَبری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد

۴- مفهوم کلّی حکایت زیر را در یک بند بنویسید.

یکی از بزرگان، پارسایی را گفت: «چه گویی درحقِّ فلان عابد که دیگران درحقِّ وی به طعنه، سخن‌ها گفته‌اند.»

گفت: «بر ظاهرش، عیب نمی‌بینم و در باطنش، غیب نمی‌دانم.»

گلستان سعدی

📗 پاسخ: درباره دیگران حرف زدن کار شایسته‌ای نیست چون ما فقط ظاهر را می‌بینیم و قدرت آگاهی از باطن کسی را نداریم. پس به وسیله سخنان دیگران، کسی را قضاوت نکنیم و در پی عیب دیگران نباشیم.

فرصتی برای اندیشیدن ص ۴۰

۱- هلن کلر پس از بیماری به وسیله کدام یک از حواس پنج‌گانه خود با جهان خارج ارتباط داشت؟

📗 پاسخ: با دست‌هایش حس می‌کرد و هر حرکتی را می‌دید و اشاره‌هایی را به کار می‌برد.

۲- منظور کلر از این جمله‌ها «در این راه بارها به عقب می‌لغزیدم، کمی جلو می‌رفتم سپس امیدوار می‌شدم» چیست؟

📗 پاسخ: یعنی سختی‌ها و مشکلات بارها باعث شکست من شد و مرا عقب انداخت، اما با تلاش دوباره، موفقیت به دست آوردم و امیدوار شدم به این که می‌توانم ادامه دهم.

۳- نویسنده چه چیزهایی را برای خود نور خورشید و بهشت دانسته است؟

📗 پاسخ: کتاب برایش مانند نور خورشید و ادبیّات برایش بهشت موعود بوده است

جواب درس‌های بعدی فارسی نهم دانلود PDF کتاب فارسی نهم
ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود: