خانه » پایه دهم » پاسخ سوالات درس هفتم فارسی دهم جمال و کمال

پاسخ سوالات درس هفتم فارسی دهم جمال و کمال

جواب به سوالات و فعالیت درس هفتم فارسی دهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس هفتم فارسی دهم جمال و کمال

پاسخگویی به سوالات درس هفتم کتاب فارسی دهم جمال و کمال صفحه ۵۳، ۵۴، ۵۵ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات فارسی دهم درس هفتم جمال و کمال ( پاسخ گام به گام )

در صورتی که نکته ای در پاسخ سوالات درس هفتم کتاب فارسی پایه دهم دارید در انتهای همین پست نظرات خود را ارسال نمایید.

کارگاه متن‌پژوهی درس هفتم ص ۵۳

قلمرو زبانی ص ۵۳

۱- با توجّه به متن درس، معادل معنایی کلمه‌های زیر را بنویسید. (پاسخ‌ها به رنگ سبز)

دولت (اقبال، سعادت، دارایی)   کریمی (سخاوت، بخشندگی)  لئیمی (پستی، فرومایگی، بخیلی)

۲- کدام قسمت جملۀ زیر حذف شده است؟ نوع حذف را مشخّص کنید.

«نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکو رو.»

📗 پاسخ: (نیکوخو، هزار بار بهتر است از نیکورو) فعل جمله حذف شده است. حذف به قرینه معنایی

۳- در متن درس، واژه‌های دو تلفّظی را بیابید.

📗 پاسخ: جاوْدان، جاوِدان ـ بود، بوَد ـ آموزْگار، آموزِگار ـ پادْشاه، پادِشاه

قلمرو ادبی ص ۵۳

۱- در بند ششم متن درس، کدام نوع از روابط معنایی واژه‌ها، بر زیبایی سخن افزوده است؟

📗 پاسخ: سجع، تضاد، جناس

۲- در جملۀ زیر، دو رکن اصلی تشبیه (مشبّه و مشبّه به) را مشخّص کنید.

«قرآن مانند است به بهشت جاودان.»

📗 پاسخ: قرآن ← مشبّه

بهشت جاودان ← مشبّه به

۳- در عبارت زیر،کدام واژه‌ها «جناس» دارند؟

«از روی نیکوش، حبس و چاه آمد و از خوی نیکوش تخت و گاه آمد.»

📗 پاسخ: روی و خوی ـ چاه و گاه

۴- دو عبارت مُسَجَّع از متن درس بیابید و ارکان سجع را مشخّص نمایید.

📗 پاسخ: در بهشت از هزارگونه نعمت است و در قرآن از هزارگونه پند و حکمت است. ← نعمت و حکمت ← ارکان سجع

در آب، حیات تن‌ها بود و در قرآن، حیات دل‌ها بود ← تن‌ها و دل‌ها ← ارکان سجع

قلمرو فکری ص ۵۴

۱- به چه دلیل نویسنده معتقد است که: «مَثَل قرآن، مَثَل آب روان است»؟

📗 پاسخ: چون همان‌طور که آب، تن‌ها را از آلودگی‌ها و ناپاکی‌ها پاک می‌کند و به تن‌ها این‌گونه زندگی می‌بخشد، قرآن هم دل‌ها را از گناهان و پلیدی‌ها پاک می‌کند و باعث زنده شدن دل‌ها می‌شود.

۲- کدام بخش از متن درس، به مفهوم آیۀ شریفۀ «و مَکَروا و مَکَرَالله وَاللهُ خیرُالماکِرین» (آل‌عمران، آیه ۵۴) اشاره دارد؟

📗 پاسخ: بند پایانی درس: برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند… آهنگ کید و مکر و عداوت کردند… مَلِک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد… تا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواستِ خداوندِ غیب‌دان برابر نیاید!

۳- بیت زیر، با کدام عبارت درس، ارتباط معنایی دارد؟

n صورت زیبای ظاهر هیچ نیست          ای برادر، سیرت زیبا بیار          سعدی

📗 پاسخ: قصّه حال یوسف را نیکو نه از حُسنِ صورت او گفت، بلکه از حُسن سیرت او گفت؛ زیرا که نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکورو. نبینی که یوسف را از روی نیکو، بند و زندان آمد و از خوی نیکو، امر و فرمان آمد؟ از روی نیکوش حبس و چاه آمد و از خوی نیکوش تخت و گاه آمد.

۴- دربارۀ ارتباط مفهومی دو عبارت زیر، توضیح دهید.

«الصّبرُ مِفتاحُ الفَرَج.»

 یعقوب،خودْ او را به صبرْ آموزگار بود.

📗 پاسخ: موضوع هر دو عبارت، مفهوم صبر و آثار ارزشمند آن است. صبر کلید گشایش در کارهاست و یعقوب(ع) با صبر کردن مشکلات را پشت سر گذاشت و به آرزوی خود رسید.

شعر «بوی گل و ریحان‌ها» ص ۵۵

دانش‌آموز عزیز برای خواندن معنی شعر «بوی گل و ریحان‌ها» در سایت دانشچی بر روی لینک زیر ضربه بزنید.

» معنی شعر بوی گل و ریحان‌ها

درک و دریافت ص ۵۵

۱- کدام نوع لحن برای خوانش این شعر مناسب است؟ چرا؟

📗 پاسخ: لحن عاشقانه و عاطفی زیرا مفهوم شعر، احساسات و عواطف انسان عاشق است.

۲- چرا این سروده، در ادب غنایی جا می‌گیرد؟

📗 پاسخ: چون درباره احساسات و عواطف سخن می‌گوید. قالب شعر غزل است و غزلیات معمولاً در ادب غنایی جا می‌گیرند.

جواب درس‌های بعدی فارسی دهم دانلود PDF کتاب فارسی دهم
ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *