خانه » پایه دوم » پاسخ سوالات درس شانزدهم نگارش دوم پروازِ قطره

پاسخ سوالات درس شانزدهم نگارش دوم پروازِ قطره

جواب به سوالات و فعالیت درس شانزدهم نگارش دوم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس شانزدهم نگارش دوم پروازِ قطره

پاسخگویی به سوالات درس شانزدهم کتاب نگارش دوم پروازِ قطره صفحات ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات نگارش دوم درس شانزدهم پروازِ قطره ( پاسخ گام به گام )

پاسخ سوالات صفحه ۹۳

۱- سه سطر اوّل درس را با خطّ خوانا و زیبا بنویس.

📗 پاسخ: خورشید وسط آسمان بود و از بالا به دریای آبی نگاه می‌کرد. ناگهان آب دریا موجی زد و قطره‌های آب به اطراف پراکنده شدند. خورشید قطره‌ی آبی را دید که خیلی ناراحت است. از او پرسید: «چرا این قدر ناراحتی؟»

قطره گفت: «دلم می‌خواهد مثل چند روز پیش، به شکل ابر در بیایم.» خورشید گفت: «چه شد که به دریا آمدید؟»

۲- جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب پر کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

خورشید گفت: «چه شد که به دریا آمدی؟».

ابر کوچولو به خورشید نزدیک شد و صورت طلایی خورشید را بوسید.

قطره کوچولو خیلی ناراحت بود.

خورشید گرما و نور خود را روی قطره کوچولو پاشید.

۳- دسته‌بندی کن.

زرد – گل – زنگ مدرسه – سفید – عطر – آبی – بوق – واق واق – گلاب

شنیدنی بوییدنی رنگ
زنگ مدرسه

بوق

واق واق

گل

عطر

گلاب

زرد

سفید

آبی

۴- اگر درختان زبان داشتند، به بچّه‌هایی که از آن ها مواظبت نمی‌کردند، چه می‌گفتند؟

📗 پاسخ: می‌گفتند: «ما تمیزی هوا و عطر خوش هوای پاک را به شما هدیه می‌دهیم، اگر از ما مراقبت نکنید، در آینده شهر زشتی خواهید داشت که هوای تمیزی برای نفس کشیدن ندارد.»

 

صفحه ۹۴

۱- چهار سطر بعدی درس را ادامه بده و با خطّ خوانا و زیبا بنویس. 

📗 پاسخ: «ناگهان باد تندی وزید. باد ما را به این طرف و آن طرف بُرد. آنجا هوا خیلی سرد بود؛ باران شدیم و روی دریا باریدیم. خیلی از دوستانم روی کوه و جنگل و صحرا باریدند؛ بعضی از آنها هم، همراه رودها به دریا آمدند.»

خورشید گفت: «حالا چرا دلتان می‌خواهد دوباره به شکل ابر دربیایید؟»

۲- جاهای خالی را پر کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

قطره کوچولو دوست داشت در آسمان به این طرف و آن طرف برود در آن جا باران بشود و به جایی ببارد که به آب نیاز دارند تا گل‌ها، گیاهان و کودکان تشنه را سیراب کند.

۳- جاهای خالی را با کلمه‌ای که «نا» داشته باشد، پر کن.

آن که نمی‌بیند، نابینا است.

آن که نمی‌شنود، ناشنوا است.

کسی که مرتّب نباشد، نامرتب است.

۴- با هر کلمه یک جمله بنویس.

موج: 📗 پاسخ: موج دریا آرام به ساحل رسید.

آرام: 📗 پاسخ: نسیم، آرام به صورتم می‌وزید.

دریا: 📗 پاسخ: دریا ناگهان طوفانی شد.

 

صفحه ۹۵

۱- پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خطّ خوانا و زیبا بنویس.

📗 پاسخ: قطره‌ی آب گفت: «چون دوست داریم در آسمان به این طرف و آن طرف برویم. در آنجا باران بشویم و بر زمین‌هایی که به آب نیاز دارند، بباریم و گل‌ها و گیاهان تشنه را سیراب کنیم.»

خورشید لبخندی زد و گفت: «عزیزم، هیچ ناراحت نباش! من می‌توانم دوباره شما را به شکل ابر قشنگی در بیاورم.»

قطره با خوش‌حالی فریاد زد: «راست می‌گویی؟»

۲- نام هر کدام از جانوران زیر را در دسته‌ی مناسب آن بنویس.

فیل – خروس – مگس – گنجشک – پشه – کبوتر – گرگ – کلاغ – پروانه

بال‌دار بال و پردار
مگس

پشه

پروانه

 

خروس

گنجشک

کبوتر

کلاغ

نام جانورانی را که در هیچ کدام از دسته‌ها قرار نمی‌گیرند، در سطر پایین بنویس.

📗 پاسخ: فیل، گرگ

 

صفحه ۹۶

۳- جمله‌ها را کامل کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

قطره کوچولو کم‌کم گرم شد.

قطره کوچولو آرام آرام بخار شد.

ابر کوچولو به خورشید نزدیک شد.

خورشید، وسط آسمان بود.

۴- با هر کلمه یک جمله بساز.

طلایی: 📗 پاسخ: خورشید طلایی در آسمان می‌درخشید.

بعضی: 📗 پاسخ: من با بعضی از دوستانم صمیمی‌تر هستم.

جنگل: 📗 پاسخ: جنگل پر از درختان سرسبز است.

باد: 📗 پاسخ: باد به شدت می‌وزید و شاخه‌ها را تکان می‌داد.

 

صفحه ۹۷

۱- دو سطر بعدی درس را ادامه بده و با خطّ خوانا و زیبا بنویس.

📗 پاسخ: خورشید گفت: «بله!» بعد گرما و نور خود را روی قطره‌های آب پاشید. آن‌ها کم‌کم گرم شدند، بعد هم آرام آرام بخار شدند و بالا رفتند و به شکل یک تکّه ابر کوچک و قشنگ درآمدند. ابر کوچولو آن قدر بالا رفت که به خورشید نزدیک شد و صورتِ طلایی و قشنگِ خورشید را بوسید.

۲- مخالف هر کلمه را در زیر آن بنویس. مانند: شب – روز (پاسخ ها با رنگ سبز)

کلمه:                خنده     کوچک             بالا        دیر        تاریک

مخالف:             گریه    بزرگ              پایین    زود      روشن

۳- هر بار، کلمه‌ی داخل کمانک را به جمله‌ی بعد اضافه کن.

مثال: ایمان کتاب خرید. (خوبی)

ایمان کتاب خوبی خرید. (از کتاب فروشی)

ایمان کتاب 📗 پاسخ: خوبی از کتاب فروشی خرید. (داستان)

ایمان کتاب 📗 پاسخ: داستان خوبی را از کتاب فروشی خرید.

۴- به جای خورشید، «من» بگذار و پنج خط آخر درس را دوباره بنویس.

📗 پاسخ: من لبخندی زدم و گفتم: «عزیزم، هیچ ناراحت نباش! من می‌توانم دوباره شما را به شکل ابر قشنگی در بیاورم.»

قطره با خوش‌حالی فریاد زد: «راست می‌گویی؟»

من گفتم: «بله!» بعد، گرما و نور خودم را روی قطره‌های آب پاشیدم. آن‌ها کم‌کم گرم شدند، بعد هم آرام آرام بخار شدند و بالا رفتند و به شکل یک تکّه ابرِ کوچک و قشنگ درآمدند. ابر کوچولو آن‌قدر بالا رفت که به من نزدیک شد و صورتِ طلایی و قشنگِ من را بوسید.

 

صفحه ۹۸

۱- نوشته‌ی زیر را پررنگ کن و زیبا بنویس.

📗 پاسخ: گنجشک ناز و کوچک، پرواز از که آموخت؟

۲- فکر کن قطره‌ی آب هستی و می‌خواهی با گُلِ سرخی دوست شوی؛ چه کار می‌کنی؟

📗 پاسخ: روی گلبرگ‌های گل می‌نشینم، آرام آرام او را نوازش می‌کنم، کمی برگ‌های او را تَر می‌کنم. با خارهایش دوست می‌شوم و از گل سرخ می‌خواهم با من دوست شود. می‌دانم که گل هم با تمام گلبرگ‌های لطیفش با من دوست می‌شوند.

جواب درس‌های بعدی نگارش دوم دانلود PDF کتاب نگارش دوم
ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *