خانه » پایه هشتم » پاسخ سوالات درس سیزدهم مطالعات هشتم غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

پاسخ سوالات درس سیزدهم مطالعات هشتم غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

جواب به سوالات و فعالیت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی هشتم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس سیزدهم مطالعات هشتم غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

پاسخگویی به سوالات درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی هشتم غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان صفحات ۸۲، ۸۳ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات مطالعات اجتماعی هشتم درس سیزدهم غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان ( پاسخ گام به گام )

فعّالیت‌های درس سیزدهم

۱- چرا در بین سه سلسله ترک تبار، سلجوقیان اهمیت بیشتری در تاریخ ایران داشتند؟

📗 پاسخ: سلجوقیان از وزیران کاردان و دانای ایرانی مشاوره می‌گرفتند و به همین دلیل به قدرت و نفوذ زیادی دست پیدا کرده بودند. آنان موفق شدند حکومت آل بویه و خلافت فاطمی را از میان بردارند و مخالفان داخلی را سرکوب کنند، به ارمنستان و گرجستان لشکرکشی کنند و امپراتور روم شرقی را به اسارت بگیرند. در نتیجه این پیروزی‌ها، بخش‌های وسیعی از آسیای صغیر به تصرف سپاهیان سلجوقی درآمد. آنان همچنین مناطقی از ماوراءالنهر و شام را فتح کردند و حکومت سلجوقیان را در زمان ملکشاه، پسر آلب ارسلان به اوج قدرت رساندند. به طوری که در آن دوره، محدوده جغرافیایی ایران با زمان ساسانیان برابری می‌کرد و از ماوراء‌النهر در شرق تا دریای مدیترانه در غرب گسترش یافته بود.

۲- به طور گروهی و با همفکری یکدیگر کاربرگه شماره (۸) غزنویان و سلجوقیان را در کلاس کامل کنید.

کاربرگه شماره ۸: غزنویان و سلجوقیان

۱- به طور گروهی با مطالعه درس و توجه به نقشه‌ها و نمودار خط زمان، جدول زیر را کامل کنید.

سلسله‌ها غزنویان سلجوقیان
بنیان‌گذار سلطان محمود غزنوی طغرل
شاهان مشهور سلطان مسعود غزنوی آلب ارسلان

ملکشاه

زمان و دوره حکومت از ۳۵۰ هـ . ق تا ۵۸۵ هـ . ق از ۴۳۰ هـ . ق تا ۵۹۰ هـ . ق
محدوده و قلمرو حکومت از شمال تا خراسان

از غرب تا ری در مرکز ایران

از شرق تا هند

از جنوب تا دریای عمان

از شمال تا خوارزم و گرجستان

از غرب تا دریای مدیترانه

از شرق تا هند

از جنوب تا سواحل خلیج فارس و دریای عمان

رویدادهای مهم – تصرف خراسان و تشکیل حکومت

– گسترش قلمرو غزنویان تا ری

– لشکرکشی به هندوستان

– تخریب معبد سومنات در هند

– شکست در جنگ دندانقان

– براندازی حکومت آل بویه در بغداد

– براندازی خلافت فاطمی در مصر

– سرکوب رقیبان داخلی با راهنمایی خواجه نظام الملک وزیر

– لشکرکشی به ارمنستان و گرجستان

– به اسارت گرفتن امپراتور روم شرقی

۲- همفکری کنید و با مقایسه قلمرو و رویدادهای مهم دوران غزنویان و سلجوقیان، بگویید کدام یک از این

سلسله‌ها در تاریخ ایران، اهمّیت بیشتری داشته‌اند. چرا؟

📗 پاسخ: سلجوقیان. زیرا دامنه تصرفات سلجوقیان بیشتر از سلسله‌های دیگر بود و از آنجایی که به علما و دانایان ایرانی اهمیت زیادی می‌دادند و آنها را در حکومت به کار می‌گرفتند، فرهنگ و هنر پارسی در آن زمان رشد قابل توجهی کرد. همچنین سلجوقیان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی خوبی را برای قلمروشان رقم زدند.

 

۳- چرا گردشگرانی که به ترکیه می‌روند، در این کشور آثار و بناهایی از دوره سلجوقیان مشاهده می‌کنند؟

📗 پاسخ: ترکیه بخشی از امپراتوری روم شرقی بود که در نبرد ملازگرد به تصرف سلجوقیان درآمد، بنابراین در این شهر بناهایی تاریخی از آداب و فرهنگ دوره سلجوقیان دیده می‌شود.

۴- به دانشنامه شبکه رشد (شبکه اینترنتی ملی مدارس) مراجعه کرده و روی یکی از این سه عنوان جانمایی شده در وبگاه (سایت)، تلیک (کلیک) کنید، مطالبی را جمع‌آوری کنید و در کلاس بخوانید: «سیر تاریخی جنگ‌های صلیبی»، «جنگ‌های صلیبی»، «دستاورد جنگ‌های صلیبی».

پاسخ این مورد به عهده دانش‌آموز است.

۵- به طور گروهی متن را بخوانید و علل اقتصادی و سیاسی جنگ‌های صلیبی را فهرست و در کلاس به طور مختصر بیان کنید.

📗 پاسخ:

– وجود روابط فئودالی و روستانشینی و تضییع حق روستانشینان و اعمال زور و خشونت به آنان

– حمایت کلیسا از فئودال‌ها و تابع بودن فئودال‌ها و پادشاهان به کلیسا

–  نبودن آزادی بیان و تفکر برای دانشمندان و اندیشمندان

– وجود فقر، گرسنگی، قحطی و رواج بیماری‌هایی مانند طاعون و جذام

– تصمیم فئودال‌ها برای روانه کردن انبوه فقیران و بیکاران به سرزمین‌های دیگر و غارت اموال آنها برای کاهش مشکلات اقتصادی قلمرو

جواب درس‌های بعدی مطالعات اجتماعی هشتم دانلود PDF کتاب مطالعات اجتماعی هشتم
ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *