خانه » پایه یازدهم » پاسخ سوالات درس دوازدهم فارسی یازدهم کاوه دادخواه

پاسخ سوالات درس دوازدهم فارسی یازدهم کاوه دادخواه

جواب به سوالات و فعالیت درس دوازدهم فارسی یازدهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس دوازدهم فارسی یازدهم کاوه دادخواه

پاسخگویی به سوالات درس دوازدهم کتاب فارسی یازدهم کاوه دادخواه صفحه ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات فارسی یازدهم درس دوازدهم کاوه دادخواه ( پاسخ گام به گام )

کارگاه متن‌پژوهی درس دوازدهم ص ۱۰۶

قلمرو زبانی ص ۱۰۶

۱- در متن درس، هر یک از واژه‌های زیر، در چه معنایی به کار رفته است؟ (پاسخ ها با رنگ سبز)

هنر (فضیلت، نیکوکاری)

محضر (گواهی‌نامه، استشهادنامه)

درای (پُتک آهنگران)

منزل (توقف‌گاه)

۲- در بیت زیر، کلمه «گر» در چه معنایی به کار رفته است؟

تو شاهی و گر اژدها پیکری             بباید زدن داستان، آوری

📗 پاسخ: در معنای «یا» به کار رفته است.

۳- هریک از واژه‌های زیر، مشمول کدام وضعیت‌های چهارگانه شده‌اند؟

پذیرش 📗 پاسخ: (با همان معنای قدیم به حیات خود ادامه داده)

 سوفار 📗 پاسخ: (از فهرست واژگان حذف شده)

رکاب 📗 پاسخ: (هم معنای قدیم خود را حفظ کرده و هم معنای جدید گرفته)

 شوخ 📗 پاسخ: (معنای پیشین را از دست داده و معنای جدید پذیرفته)

قلمرو ادبی ص ۱۰۷

۱- برای هر یک از ویژگی‌های شعر حماسی، نمونه‌ای از متن درس انتخاب کنید.

 زمینه ملّی ← 📗 پاسخ: ز هر کشوری مهتران را بخواست / که در پادشاهی کند پشت راست

 زمینه قهرمانی ← 📗 پاسخ: همی برخروشید و فریاد خواند / جهان را سراسر، سوی داد خواند

خروشان همی رفت نیزه به دست / که ای نامداران یزدان‌پرست…

۲- بیت پنجم درس را از نظر آرایه‌های ادبی بررسی کنید.

📗 پاسخ:

روز و شب ← تضاد

شب، لب ← جناس

روز و شب به نام کسی لب گشادن ← کنایه از پیوسته به یاد کسی بودن، پیوسته در فکر او بودن

۳- هر یک از واژه‌های مشخّص شده، مَجاز از چیست؟

چو کاوه برون شد ز درگاه شاه           بر او انجمن گشت بازارگاه

📗 پاسخ: مجاز از اهل بازار، مردم بازار

از آن چرم،کاهنگران پشت پای             بپوشند هنگام زخمِ درای

📗 پاسخ: مجاز از پیش‌بند چرمی

۴- در بیت زیر، «درفش کاویان»، در کدام مفهوم نمادین به کار رفته است؟

تو کی ساعت، چو افریدون به میدان باش، تا زان پس

به هر جانب که روی آری، درفش کاویان بینی

                                              سنایی

📗 پاسخ: نماد پیروزی و قدرت

قلمرو فکری ص ۱۰۷

۱- معنی و مفهوم بیت بیست و نهم را به نثر روان بنویسید.

📗 پاسخ:

معنی: کاوه فریاد زد و در حالی که از شدت خشم و عصبانیت می‌لرزید، استشهادنامه را پاره کرد و زیر پا انداخت.

مفهوم: کاوه ظلم و ستم ضحاک را در مورد خودش و مردم دیده بود و با رسیدگی به اعتراضش، عادل بودن ضحاک را باور نکرد و از طرفی از خشم او هم هراسی به دل راه نداد، حق و حقیقت را بیان کرد و استشهادنامه را نه تنها امضا نکرد بلکه آن را پاره کرد و ضمن بیان حقایق به بزرگانی که آن را امضا کرده بودند، با رفتارش، شجاعت و خداترسی را به همه نشان داد.

۲- مارانی را که بر دوش ضحّاک روییدند، مظهر چه خصلت‌هایی می‌توان دانست؟

📗 پاسخ: مار نماد شیطان و اهریمن است و مظهر خصلت‌هایی مثل ظلم و ستم، گمراه کردن و به خطا هدایت کردن دیگران، زیبا جلوه دادن صفات ناپسند، پوشیده داشتن حقیقت، تکبر و تمام صفات ناپسند دیگر است.

۳- انگیزه کاوه در قیام علیه ضحّاک چه بوده است؟

📗 پاسخ: ضحّاک انسان‌های بسیاری را فدای آسایش خود کرده بود، پسران کاوه و دیگر مردمان قربانیان این آسایش بودند، همچنین ظلم و ستم بسیاری می‌کرد، کاوه برای پایان دادن به این ستمگری برخاست و مردم را به یاری طلبید تا با نابودی ضحاک، عدل و عدالت را برقرار و گسترش دهد.

۴- با توجّه به متن درس، «پایمردان دیو»، چه کسانی بودند؟ شخصیت آنها را تحلیل کنید.

📗 پاسخ: کسانی که به خاطر ترس یا حفظ منافع خویش در برابر ستم زورگو خاموش هستند و اعتراضی نمی‌کنند و ضمن تأیید اعمال او، به یاری او هم می‌شتابند.

گنج حکمت «کاردانی» ص ۱۰۸

دانش‌آموز عزیز برای خواندن معنی متن «کاردانی» در سایت دانشچی بر روی لینک زیر ضربه بزنید.

» معنی گنج حکمت کاردانی

جواب درس‌های بعدی فارسی یازدهم دانلود PDF کتاب فارسی یازدهم
اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *