خانه » # ضرب المثل های ایرانی

# ضرب المثل های ایرانی

معنی ضرب المثل ” فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است “

همه چیز درباره ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است  🔥

فضول رو بردن جهنم گفت هیزمش تره

در این پست با معنی و مفهوم ضرب المثل ایرانی جالب ”فضول را بردند جهنم، گفت هیزمش تر است” آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی ضرب المثل ” قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود “

همه چیز درباره ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود 💧

معنی قطره قطره جمع گردد

در این پست با معانی و مفهوم ضرب المثل ایرانی قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود” آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی ضرب المثل ” آش نخورده و دهان سوخته ” + داستان

آشنایی با معنی و داستان ضرب المثل آش نخورده و دهان سوخته 🥣

آش نخورده و دهان سوخته

در این پست داستان و معانی ضرب المثل ایرانیآش نخورده و دهان سوخته ” قرار داده شده است، از خواندنشان لذت ببرید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی ضرب المثل ” ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است “

همه چیز در مورد معنی ضرب المثل ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است 🐟

معنی ضرب المثل ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

در این پست با معانی و مفهوم ضرب المثل ایرانیماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است ” از کتاب فارسی پنجم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »