خانه » # دیسیپلین

# دیسیپلین

معنی دیسیپلین چیست؟ و مختصر در مورد آن

همه چیز در مورد دیسیپلین

معنی دیسیپلین چیست؟

معنی دیسیپلین چیست؟

دیسیپلین یا خود انضباطی (به انگلیسی: Discipline) به توانایی انجام کاری گفته می شود که باید در زمان مناسب انجام شود، اعم از اینکه انجام آن کار را دوست داشته باشی و یا نداشته باشی.

ادامه نوشته »