خانه » بایگانی برچسب: انشا در مورد صدای زنگ آخر

بایگانی برچسب: انشا در مورد صدای زنگ آخر

یک بند درباره صدای زنگ آخر

توصیف ساده و انشا در مورد صدای زنگ آخر

یک بند درباره صدای زنگ آخرروز سخت و خسته کننده ای را در مدرسه سپری کرده بودیم. چون هر زنگ یک امتحان داشتیم! زنگ آخر که دیگر فقط خدا خدا می کردیم هرچه زودتر زنگ آخر بخورد و یک نفس راحتی بکشیم. من مدرسه و دوستانم را خیلی دوست دارم و خستگی آن روز من در مدرسه نشان دهنده نفرت من از مدرسه نیست.

ادامه نوشته »