خانه » پایه ششم » پاسخ سوالات درس چهارم نگارش ششم داستان من و شما

پاسخ سوالات درس چهارم نگارش ششم داستان من و شما

جواب به سوالات و فعالیت درس چهارم نگارش ششم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس چهارم نگارش ششم داستان من و شما

پاسخگویی به سوالات درس چهارم کتاب نگارش ششم داستان من و شما صفحات ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات نگارش ششم درس چهارم داستان من و شما ( پاسخ گام به گام )

املا و واژه‌آموزی درس چهارم

۱- در متن زیر، کلمات مشخّص شده را با حروف مناسب کامل کنید. (پاسخ ها با رنگ سبز)

تلاش و کوشش شما تنها فرزند مهربان باعث سربلندی و  عزّت من می‌شود. بزرگی و عـظمت من و شما به این است که با هم، کنار هم و نگهبان هم باشیم. تغییر و تحوّل، ویژگی هر پدیده‌ی زنده‌ای است. چهره‌ی نوشتاری و خطی من برای ایجاد دوستی و صمیمیت میان من و شما کمی بیشتر اهمّیت دارد.

۲- برای هر یک از واژه‌های زیر، دو هم‌خانواده بنویسید.

علم، 📗 پاسخ: معلم، عالم

عزت، 📗 پاسخ: عزیز، معزّز

۳- الف) جاهای خالی را با واژه‌های مناسب کامل کنید. (پاسخ ها با رنگ سبز)

خزنده + ان ← خزندگان

پرنده + ان ← پرندگان

نویسنده + ان ← نویسندگان

وابسته + ان ← وابستگان

ب) چند واژه را که به این شیوه نوشته می‌شوند، بنویسید.

📗 پاسخ: آینده + ان ← آیندگان

📗 پاسخ: زنده + ان ← زندگان

📗 پاسخ: رزمنده + ان ← رزمندگان

📗 پاسخ: واژه + ان ← واژگان

📗 پاسخ: راننده + ان ← رانندگان

📗 پاسخ: جوینده + ان ← جویندگان

📗 پاسخ: پناهنده + ان ← پناهندگان

نگارش درس چهارم

۱- به عنوان یک ایرانی به نظرتان برای حفظ و پاسداری از زبان ملّی چه باید کرد؟ در یک بند بنویسید.

📗 پاسخ: من به عنوان یک ایرانی وظیفه خودم می‌دانم که در صحبت‌های روزمره تنها از واژگان فارسی استفاده کنم و اگر کسی را دیدم که از واژگان بیگانه استفاده می‌کند، به او تذکر بدهم. زبان فارسی از زبان‌های اصیل دنیا محسوب می‌شود. اگر ما در حفظ آن تلاش نکنیم، آیندگان چیزی از اصالت آن به خاطر نخواهند آورد.

۲- با استفاده از واژه‌های زیر، یک بند درباره‌ی زبان مادری خود بنویسید. کلمات به کار رفته با رنگ قرمز مشخص شده است.

بزرگی و عظمت، شکوه و شوکت، سربلندی و اعتبار

📗 پاسخ: بزرگی و عظمت کشورم ایران با استفاده از زبان اصیل مادری بیشتر جلوه پیدا می‌کند. شکوه و شوکت این زبان زمانی مشخص می‌شود که می‌بینیم بسیاری از افراد خارجی در جهت یادگیری این زبان تلاش می‌کنند. زبان فارسی در دانشگاه‌های خارج از کشور تدریس می‌شود و حتی دانشجویان خارجی به ایران می‌آیند تا با زبان مادری ما بیشتر آشنا شوند. این زبان زیبا و شیرین باعث سربلندی و اعتبار ما و کشورمان ایران است.

جواب کارگاه نویسندگی

۱- عبارت زیر را با جمله‌ای کوتاه‌تر، بیان کنید.

الف) من هم مانند شما موجودی زنده هستم و زندگی من، فراز و فرودها و داستانی طولانی دارد.

📗 پاسخ: من  زنده هستم و زندگی‌ام داستانی طولانی دارد.

ب) سحرگاهان خورشید از پشت افق، یعنی آنجا که دریا به آسمان می‌پیوندد، پدیدار می‌شود و چهره‌ی خود را به جهانیان نشان می‌دهد.

📗 پاسخ: سحرگاهان خورشید پدیدار می‌شود و چهره‌ی خود را نشان می‌دهد.

۲- داستان کوتاهی از زبان خطّ فارسی بنویسید. (کلمات متضاد مانند فراز و فرود – شکست و پیروزی را در داستان به کار ببرید.) کلمات به کار رفته با رنگ قرمز مشخص شده است.

📗 پاسخ: من خطّ فارسی هستم. این روزها جوانان خیلی به من بی‌توجهی می‌کنند. در طول سالیان دراز دچار فراز و فرودهای زیادی بوده‌ام. گاهی مرا با زبان‌های بیگانه مخلوط می‌کنند و گاهی مرا بی‌جهت مخف می‌کنند. در زندگی‌ام دچار شکست‌ها و پیروزی‌های فراوانی بودم. شکست من زمانی است که به غلط نوشته می‌شوم و پیروزی من زمانی است که مرا با خط خوش و درست می‌نویسند.

۳- جدول زیر را کامل کنید. 

قبلاً درباره‌ی زبان فارسی می‌دانستم… که در چند کشور دیگر به جز ایران، از جمله: افغانستان و تاجیکستان زبان رسمی محسوب می‌شود.
اکنون یاد گرفتم… که به زبان مادری خود احترام بگذارم و قوانین آن را به درستی رعایت کنم.
تصمیم گرفتم… در صحبت‌های روزانه از کلمات بیگانه استفاده نکنم و اگر کسی واژگان خارجی را به کار برد، او را به پاسداشت زبان فارسی دعوت کنم.

 

جواب درس‌های بعدی نگارش ششم دانلود PDF کتاب نگارش ششم


اختصاصی_دانشچی

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.