خانه » پایه دهم » پاسخ سوالات درس نهم فارسی دهم کلاس نقّاشی

پاسخ سوالات درس نهم فارسی دهم کلاس نقّاشی

جواب به سوالات و فعالیت درس نهم فارسی دهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس نهم فارسی دهم کلاس نقّاشی

پاسخگویی به سوالات درس نهم کتاب فارسی دهم کلاس نقّاشی صفحه ۶۶، ۶۷، ۷۱ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات فارسی دهم درس نهم کلاس نقّاشی ( پاسخ گام به گام )

در صورتی که نکته ای در پاسخ سوالات درس نهم کتاب فارسی پایه دهم دارید در انتهای همین پست نظرات خود را ارسال نمایید.

کارگاه متن‌پژوهی درس نهم ص ۶۶

قلمرو زبانی ص ۶۶

۱- سپهری، برای کلمۀ «نقّاشی کردن» از چه معادل‌های معنایی دیگری استفاده کرده است؟

📗 پاسخ: نقش‌بندی ـ رقم زدن ـ بستن ـ گرته ریختن ـ طرح ریختن ـ رونگاری ـ نقطه‌چینی ـ کشیدن ـ طرّاحی ـ صورت دادن ـ نشاندن ـ گرته زدن ـ صورتگری

۲- برای هریک از موارد زیر، یک مترادف از درس بیابید. (پاسخ‌ها با رنگ سبز)

برآمدگی پشت پای اسب ← (کلّه)

چنبرۀ گردن ← (آخُره)

میان دو کتف ← (غارِب)

۳- از متن درس، چهار واژۀ مهمّ املایی بیابید و بنویسید.

📗 پاسخ: اسلیمی ـ رعنا ـ شیطنت ـ خَلَفِ صدقِ نیاکانِ هنرور ـ وَقَب ـ غارِب ـ مَخمصه ـ حقیر

۴- نقش دستوری کلمات مشخّص شده را بنویسید.

«صاد» هرگز جانوری جز از پهلو نکشید.

📗 پاسخ:

صاد ← نهاد

هرگز ← قید

جانوری ← مفعول

پهلو ← متمم

۵- اکنون از متن درس، برای کاربرد هر یک از انواع «و» نمونه‌ای بیابید و بنویسید.

📗 پاسخ:

واو عطف ← زنگ نقّاشی، دلخواه و روان بود ـ از یال و غارِب به زیر آمد

نشانه ربط یا پیوند ← آدم در نقشه‌اش نبود و بهتر که نبود ـ بر پا شدیم و نشستیم

قلمرو ادبی ص ۶۷

۱- در کدام قسمت از این متن، می‌توان نشانه‌های شاعری نویسنده را یافت؟

📗 پاسخ:

در تمام متن نشانه‌های شاعری نویسنده یافت می‌شود مثل این قسمت: «معلّم، مرغان را گویا می‌کشید؛ گوزن را رعنا رقم می‌زد؛ خرگوش را چابک می‌بست…»

یا این قسمت: «دست معلّم از وَقَب حیوان روان شد؛ فرود آمد. لب را به اشاره صورت داد. فکّ زیرین را پیمود و در آخُره ماند؛…»

۲- دو کنایه در متن درس پیدا کنید و مفهوم آنها را بنویسید.

📗 پاسخ:

صورتک  به رو نداشت ← کنایه از اینکه صادق بود، بی‌ریا بود، ظاهرسازی نمی‌کرد

حرفی به کارش بود ← کنایه از اینکه مشکل داشت، مهارت نداشت

چشم به راه بودن ← کنایه از منتظر بودن

راه دست خودش نیست ← کنایه از مشکل داشتن، مهارت کافی نداشتن

اتاق از جا کنده شد ← کنایه از ایجاد سر و صدای زیاد

قلمرو فکری ص ۶۷

۱- از نظر نویسنده، کلاس درس نقّاشی در مقایسه با کلاس درس‌های دیگر چه ویژگی‌هایی داشت؟

📗 پاسخ: دوست‌داشتنی و زودگذر و پرتحرّک بود، جدی گرفته نمی‌شد و خندیدن در آن جایز بود. معلم نقاشی هم ظاهرسازی نمی‌کرد و ساده و بی‌ریا بود.

۲- معنی و مفهوم هریک از عبارت‌های زیر را بنویسید.

خَلَف صدق نیاکان هنرور خود بود.

📗 پاسخ: جانشین و ادامه‌دهنده راستین پدران هنرمند خود بود.

اسب از پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می‌داد.

📗 پاسخ: وقتی اسب از پهلو کشیده می‌شد، خصوصیات یک اسب را به طور کامل نشان می‌داد.

درک و دریافت ص ۷۱

۱- استنباط خود را از عبارت زیر بنویسید.

«هرچه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ‌تر بست تا دست آخر با حقارت زندگی‌هامان اُخت شد.»

📗 پاسخ: هر چقدر شرایط زندگی دشوارتر و محدودیت‌ها بیشتر شد، تحمل خود را بالاتر برد و مصمم‌تر شد اما بالاخره با خواری و حقارتی که جامعه آن روز را فرا گرفته بود کنار آمد و آن را پذیرفت.

۲- در کدام بخش متن، دیدگاه آل احمد دربارۀ جایگاه و ارزش نیما بیان شده است؟

📗 پاسخ: پیرمرد، دور از هر ادایی به سادگی در میان ما زیست و به ساده‌دلی روستایی خویش از هر چیز تعجّب کرد و هر چه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ‌تر بست تا دست آخر با حقارت زندگی‌هامان اُخت شد. همچون مروارید در دل صدف کج‌وکوله‌ای سال‌ها بسته ماند. در چشم او که خود چشم زمانه ما بود، آرامشی بود که گمان می‌بردی شاید هم به حق از سر تسلیم است؛ امّا در واقع طمأنینه‌ای بود که در چشم بی‌نور یک مجسّمه دوره فراعنه هست.

جواب درس‌های بعدی فارسی دهم دانلود PDF کتاب فارسی دهم
ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *