خانه » بایگانی برچسب: کتاب های درسی دهم تجربی (صفحه 2)

بایگانی برچسب: کتاب های درسی دهم تجربی

کتاب زبان انگلیسی دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی زبان انگلیسی پایه دهم (ریاضی، تجربی، انسانی، معارف) ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب زبان انگلیسی دهم نظری

کتاب زبان انگلیسی دهم نظری

پدیدآورنده کتاب زبان انگلیسی دوم متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب تفکر و سواد رسانه ای دهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب تفکر و سواد رسانه ای دهم

کتاب تفکر و سواد رسانه ای دهم

پدیدآورنده کتاب تفکر و سواد رسانه ای دهم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۶ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب زیست شناسی دهم تجربی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی زیست شناسی پایه دهم تجربی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب زیست شناسی دهم تجربی

کتاب زیست شناسی دهم تجربی

پدیدآورنده کتاب زیست شناسی دهم تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۷ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب آزمایشگاه علوم دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی آزمایشگاه علوم پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب آزمایشگاه علوم دهم ریاضی و تجربی

کتاب آزمایشگاه علوم دهم ریاضی و تجربی

پدیدآورنده کتاب آزمایشگاه علوم دهم ریاضی و تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »