خانه » # پوست اندازی مار ها

# پوست اندازی مار ها

تحقیق در مورد زندگی مارها (پولک، نیش و سم)

آشنایی با مارها

مار (Snake)

خصوصیات مارها

مار، جانوری خزنده، گوشت‌خوار، کشیده (دراز) و بدون پا است که به دلیل نداشتن پلک و گوش بیرونی می‌توان آن‌ها را از مارمولک بی‌پا جدا کرد. مارها جانورانی، خونسرد، از گروه آب پرده داران و مهره‌دارانی است که بدنش از پولک‌هایی که با هم همپوشانی دارند، پوشیده شده‌است.

ادامه نوشته »