خانه » # ضرب المثل با سر

# ضرب المثل با سر

معنی ضرب المثل ” سرم را سَرسَری متراش ای استاد سَلمانی “

همه چیز درباره معنی ضرب المثل سرم را سَرسَری متراش ای استاد سَلمانی 💇‍♂️، که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی

ضرب المثل سرم را سَرسَری متراش ای استاد سَلمانی

در ادامه با معنی، مفهوم و داستان این ضرب المثل ایرانی آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »