خانه » # ضرب المثل با بیابان

# ضرب المثل با بیابان

معنی ضرب المثل ” تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز “

گسترش ضرب المثل تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز 🌊+ داستان

ضرب المثل تو نیکی می کن و در دجله انداز

در پست معنی، مفهوم و داستان ضرب المثل ایرانی تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، از کتاب نگارش ششم آمده است.بادانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »