خانه » # تاریخچه حیوان شتر

# تاریخچه حیوان شتر

تحقیق درباره زندگی شتر، انواع و خصوصیات شتران

همه چیز در مورد زندگی و خصوصیات شتر

شتر و ویژگی های آن

شتر

شُتُر یا اُشتر را که در زبان پهلوی ushtar می‌گفتند حیوانی است نیرومند و تنومند با توش و توان بالا از خانواده شترسانان؛ نشخوارکننده و با دست و گردنی دراز. بر پشت خود یک یا دو کوهان دارد که ساختارش از پیه و چربی است. در دین اسلام گوشت او حلال است. اما ذبح آن با دیگر جانوران حلال گوشت متفاوت است و آن را نهر میکنند و اگر سر آن را مانند گوسفند قبل از نهر ببرند گوشت آن حلال نیست.

ادامه نوشته »