خانه » پایه دوم » پاسخ سوالات درس اول نگارش دوم کتابخانه‌ی کلاس ما

پاسخ سوالات درس اول نگارش دوم کتابخانه‌ی کلاس ما

جواب به سوالات و فعالیت درس اول نگارش دوم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس اول نگارش دوم کتابخانه‌ی کلاس ما

پاسخگویی به سوالات درس اول کتاب نگارش دوم کتابخانه‌ی کلاس ما صفحات ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات نگارش دوم درس اول کتابخانه‌ی کلاس ما ( پاسخ گام به گام )

تمرین‌های یادآوری – صفحه ۹

۱- فرزندِ گُلم، خودت را معرّفی کن. (پاسخ این سوال به عهده دانش آموز است)

۲- به کمک حرف‌ها و صداها جدول را کامل کن. 

صدا

حرف

ــَـ ــِـ ـه ه ــُـ ا و یـ ی
مـ مـَ مـِ مه مـُ ما مو میـ  می
د دَ دِ ده دُ دا دو دیـ  دی

۳- کلمه‌هایی را که نشانه‌ی آخر آنها مثل هم است، کنارهم بنویس.

فرشته، جشن، پاکیزه‌ای، عزیز، بچّه، نامه‌ای، زمین، تمیز

فرشته جشن پاکیزه‌ای عزیز
بچّه زمین نامه‌ای تمیز

۴- برای هرکدام از نشانه‌های چهارشکلی زیر، یک کلمه بنویس.

اِ ، ــِـ ، ه ، ـه اِصفهان سِتاره کاسه تربچه
ایـ ، یـ ، ی ، ای ایران یاسمن آبی سرمه‌ای

 پاسخ سوالات صفحه ۱۰

۱- نام هر تصویر را بنویس.

📗 پاسخ: سبد، خروس، ستاره، خورشید

۲- دسته‌بندی کن.

پوشیدنی‌ها: 📗 پاسخ: پیراهن، شلوار، لباس

نوشیدنی‌ها: 📗 پاسخ: آب، چای، دوغ، شیر

۳- جمله‌ها را کامل کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

الف) من   دوست دارم   قرآن بخوانم.

ب) نام کشور ما   ایران   است.

۴- جمله بساز.

خدای مهربان: 📗 پاسخ: خدای مهربان به ما نعمت‌های فراوانی داده است.

حضرت محمّد (ص): 📗 پاسخ: حضرت محمّد (ص) آخرین پیامبر مسلمانان است.

ایرانِ عزیز: 📗 پاسخ: کشور ما ایران عزیز، همیشه سرافراز و سربلند است.

 

صفحه ۱۱

۱- کلمه‌های زیر را با توجّه به حرف اوّل آ نها در جدول بنویس.

سنگ، شادی، عزیز، مهربانی، صابون، سرسبز، صدف، نوک، شاخه، ماهی، علی، نامه‌ای

مـ سـ صـ شـ نـ عـ
مهربانی

ماهی

سنگ

سرسبز

صابون

صدف

شادی

شاخه

نوک

نامه‌ای

عزیز

علی

۲- یکی از شکل‌های «هـ ـهـ ـه ه» را در جای خالی قرار بده و یک بار از روی آن بنویس.

📗 پاسخ: کوهستان – مَهتابی – هفته – نگاه

۳- مرتّب کن.

خرگوش – زیر – درخت – خانه‌ی – است.

📗 پاسخ: خانه‌ی خرگوش زیر درخت است.

لانه – ساخت – گل – بلبل – کنارِ.

📗 پاسخ: بلبل کنار گل لانه ساخت.

۴- جمله بساز.

خواهَر: 📗 پاسخ: من خواهر مهربانی دارم.

خواندَم: 📗 پاسخ: دیروز یک کتاب داستان خواندم.

خواب: 📗 پاسخ: دیشب خواب خوبی دیدم.

 

صفحه ۱۲

۱- جمله‌های تصویر را بخوان و بنویس.

📗 پاسخ:

درخت کنار رودخانه است.

خرگوش زیر درخت بازی می‌کند.

پروانه روی شاخه‌ی گل نشسته است و خرگوش را تماشا می‌کند.

۲- سه کلمه بنویس که حرف‌های اوّل و آخر آنها مثل هم باشد. مانند: نان.

📗 پاسخ: داد، دزد، شپش، گرگ، بمب، کمک

۳- در کلمه‌های زیر، هرجا لازم است با مداد قرمز تشدید بگذار.

اره، خیابان، دقت، تغییر، بچه، پایین، مکه، تشکر

📗 پاسخ: ارّه، دقّت، بچّه، مکّه

۴- درباره‌ی این تصویر، دو جمله بنویس.

📗 پاسخ:

مرغ و خروس و جوجه زیر درخت دان می‌خورند.

بچّه‌ها برای آنها دان می‌پاشند.

 

صفحه ۱۳

۱- تصویر زیر را رنگ بزن و نام چیزهایی را که در آن می‌بینی، بنویس.

📗 پاسخ: خورشید، بادبادک، ابر، پرنده، درخت، گل، علف، پسر بچه، جوجه

۲- نام و نام خانوادگی سه نفر از هم‌کلاسی‌های سال گذشته‌ات را بنویس. (پاسخ این سوال به عهده دانش آموز است)

۳- پاسخ پرسش‌های زیر را با خطّ خوانا و زیبا بنویس.

الف) اگر در خیابان یا جای دیگری راه را گم کنی، چه می‌کنی؟

📗 پاسخ: اگر در نزدیکی من پلیس بود، نزد او می‌روم و از او کمک می‌خواهم. اگر پلیس نبود، از یک بزرگ‌تر کمک می‌خواهم تا راه را نشانم دهد.

ب) اگر کتاب دوستت را پیدا کنی، چه می‌کنی؟

📗 پاسخ: اگر کتاب دوستم را پیدا کنم، آن را به دست صاحبش می‌رسانم.

۴- حروف الفبا را به ترتیب، بنویس.

📗 پاسخ: ا   ب   پ   ت   ث   ج   چ   ح   خ   د   ذ   ر   ز   ژ   س   ش   ص   ض   ط   ظ   ع   غ   ف   ق   ک   گ   ل   م   ن   و   ه   ی

صفحه ۱۵

۱- با توجّه به نوشته‌ی زیر، چهار خطّ اوّل را از روی درس، با خطّ خوانا و زیبا بنویس.

در یکی از 📗 پاسخ: روزهای ماه مهر، دانش‌آموزان، آرام و با نظم وارد کلاس شدند. آموزگار پس از سلام و احوال‌پرسی، از بچه‌ها خواست در گروه‌های خود قرار بگیرند. سپس به آن‌ها گفت: «دانش‌آموزان عزیز، از شما می‌خواهم فکر کنید و بگویید چگونه می‌توانیم پاسخ پرسش‌های خود را پیدا کنیم؟»

۲- درس را بخوان و کلمه‌هایی را که نشانه‌ی «ـه ه» دارند، بنویس.

📗 پاسخ: کتاب‌خانه، ماه، بچه، گروه، به، چگونه، برگه، نماینده، رایانه، مجلّه، اشاره، کرده، همه، نوشته، ویژه، شده، داشته.

۳- چهار کلمه بنویس که با «هم» شروع شده باشد؛ مانند همراه

📗 پاسخ: هم‌کلاسی، همدردی، همکاری، هماهنگ.

۴- با هر کلمه، جمله بنویس.

تشکّر:📗 پاسخ: فاطمه از معلّم بابت تدریس خوبش، تشکّر کرد.

می‌خواست: 📗 پاسخ: مادرم می‌خواست به مدرسه‌ی من برود و از وضعیت تحصیلم سؤال کند.

قصّه: 📗 پاسخ: مادربزرگم هرشب برای من قصّه می‌گوید.

هم‌کلاس: 📗 پاسخ: سارا و من هم‌کلاس هستیم.

 

صفحه ۱۶

۱- با توجّه به نوشته‌ی زیر، سه خطّ بعدی را از روی درس، با خطّ خوانا و زیبا بنویس.

بچّه‌ها در گروه خود گفت‌وگو 📗 پاسخ: کردند و پیشنهاد خود را روی برگه‌هایی نوشتند. نماینده‌ی هر گروه آن را بلند خواند. گروه‌ها به رایانه، کتاب‌ها، مجلّه‌ها و افراد دانا اشاره کرده بودند.

آموزگار از دانش‌آموزان تشکّر کرد و گفت: «آیا همه‌ی نوشته‌ها در رایانه، کتاب‌ها و مجله‌ها برای شما مفید است؟»

۲- برای هر نشانه، کلمه‌ای از درس پیدا کن و مانند نمونه بنویس.

نشانه کلمه
ح احوال‌پرسی، حالا
س کلاس، سلام، خواست، پاسخ، پرسش، فارسی، مناسب، دوست
ز روز، دانش‌آموز، آموزگار، عزیز، بزرگ‌تر
ظ نظم

۳- به آخر کدام یک از این کلمه‌ها می‌توان «ای» اضافه کرد؟ آن‌ها را بنویس.

ایستاده – گروه – رایانه – مجلّه – نوشته – نگاه – کتاب خانه – اشاره – بچّه – نماینده – ویژه

📗 پاسخ: ایستاده‌ای – رایانه‌ای – مجلّه‌ای – نوشته‌ای – کتاب‌خانه‌ای – اشاره‌ای – بچّه‌ای – نماینده‌ای – ویژه‌ای

۴- جمله‌ها را کامل کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

الف) دانش‌آموزان پیشنهاد خود را روی برگه‌هایی نوشتند.

ب) بهتر است کتاب‌ها و مجله‌های ویژه‌ی خودمان را بخوانیم.

پ) کتاب خوب مانند دوست خوب است.

 

صفحه ۱۷

۱- با توجّه به نوشته‌ی زیر چهار خطّ بعدی را از روی درس، با خطّ خوانا و زیبا بنویس.

نماینده‌ی گروه اول گفت: «خیر،📗 پاسخ: بهتر است کتاب‌ها و مجلّه‌های ویژه‌ی خودمان را بخوانیم.»

نماینده‌ی گروه دیگر گفت: «در آخر کتاب فارسی، نام کتاب‌های مناسبی نوشته شده است که ما می‌توانیم آن‌ها را بخوانیم.»

۲- از روی کلمه‌های درس که در آن‌ها دو حرف «ح» ، «س» میبینی، یک بار بنویس.

📗 پاسخ:

ح: احوال‌پرسی، حالا

س: کلاس، سلام، احوال‌پرسی، خواست، پاسخ، پرسش، فارسی، مناسب، دوست

۳- کامل کن.

من کتاب

داستان

درس

آواز

می‌خوانم

۴- کلمه‌ها را مرتّب کن و جمله را بنویس.

الف) گفت و گو – بچّه‌ها – گروه خود – کردند – در.

📗 پاسخ: بچّه‌ها در گروه خود گفت‌وگو کردند.

ب) کتاب‌ها – نیستند – مفید – برخی – از – بچّه‌ها – برای.

📗 پاسخ: برخی از کتاب‌ها برای بچّه‌ها مفید نیستند.

 

صفحه ۱۸

۱- با توجّه به نوشته‌ی زیر، چهار خطّ بعدی را از روی درس، با خطّ خوانا و زیبا بنویس.

آموزگار گفت: «کتاب خوب، 📗 پاسخ: مانند دوست خوب است که می‌تواند به ما خیلی کمک کند.»

نماینده یکی از گروه‌ها گفت: «کتاب خوب را هم مانند دوست، پس از هم‌فکری و مشورت با بزرگ‌ترها انتخاب می‌کنیم.»

آموزگار گفت: «آفرین برشما که خوب فکر می‌کنید و به درستی پاسخ می‌دهید. حالا فکر کنید چگونه می‌توانیم یک کتاب‌خانه‌ی کوچک در کلاس داشته باشیم؟»

۲- نشانه‌های جا افتاده را در متن زیر، قرار بده. (پاسخ ها با رنگ سبز)

در یکی از روزهای (ز) ماه مهر (ـهـ) دانش‌آموزان، آرام و با نظم (ظ) وارد کلاس (س) شدند.

آموزگار (گ) پس از سلام و احوال‌پرسی (ح)، از بچّه‌ها خواست (و) در گروه (و) خود قرار بگیرند.

۳- در هر جمله، کلمه‌ی مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس. (پاسخ ها با رنگ سبز)

الف) نماینده‌ی هر گروه آن را با صدای بلند خواند. (نماینده‌ی – نماینده‌ای)

ب) محمد هفته‌ای یک داستان می‌خواند. (هفته‌ی – هفته‌ای)

۴- به نظر تو این دو کتاب به هم، چه می‌گویند؟

📗 پاسخ: کتاب سال‌خورده به کتاب جوان‌تر می‌گوید: «من روزهای خوبی را در کنار بچه‌ها گذراندم. کتاب‌خانه‌ی مدرسه، بهترین جایی است که تا به حال رفته‌ام. تو هم به این کتاب‌خانه خوش‌آمدی.»

 

صفحه ۱۹

۱- نوشته‌ی زیر را پُر رنگ کن و با خطِّ زیبا، بنویس.

📗 پاسخ: به نام خداوندی که دانا و تواناست.

۲- نام هر تصویر را با توجّه به شماره‌ی آن، در داخل جدول قرار بده. 

۱- خرگوش                            ۲- سگ

۳- گربه                                   ۴- مار

۵- شیر                                     ۶- خروس

۷- گرگ                                 ۸- ببر

۹- موش

جواب درس‌های بعدی نگارش دوم دانلود PDF کتاب نگارش دوم
ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *