خانه » بایگانی برچسب: karsanj

بایگانی برچسب: karsanj

سامانه کارسنج | شبکه مدارس برتر ایران karsanj.net

شبکه مدارس برتر ایران ( کارسنج ) | karsanj.net

سامانه کارسنج | شبکه مدارس برتر ایران karsanj.net

سامانه کارسنج دانش آموزان

کارسنج در واقع محصول تجربه و دانش است با فناوری روز در هم آمیخته و ابزاری قوی و کاآمد را پدید آورده که می تواند مدرسه را در جهت اجرای مدیریت آموزشی علمی بسیار یاری رساند.

ادامه نوشته »