خانه » # cita

# cita

سایت سیتا | سامانه تسهیلات جهاد کشاورزی cita.maj.ir

ورود به سیستم سامانه سیتا تسهیلات کشاورزی | cita.maj.ir

سامانه سیتا جهاد کشاورزی

سامانه سیتا جهاد کشاورزی

سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری جهاد کشاورزی در جهت تسهیلات بانکی برای کشاورزان طراحی شده است. متقاضیان میتوانند به قسمت زیر دسترسی داشته باشند:

ادامه نوشته »