خانه » # کالا های تجملی

# کالا های تجملی

معنی لاکچری چیست و مختصر در مورد Luxury

معنی فارسی کلمه لاکچری | Luxury

معنی لاکچری

معنی لاکچری

لاکچری یا لوکس (Luxury good): کالاهای تجملی است که درصد تغییرات تقاضا برای آن بیش از درصد تغییرات درآمد است . یعنی با افزایش درآمد تقاضا برای آن هم افزایش می یابد اما بیش از تغییرات درآمد و در تضاد با کالای ضروری است که درصد تغییرات تقاضا برای آن کمتر از درصد تغییرات درآمد است . کالای تجملی اغلب معادل کالای ممتاز است.

ادامه نوشته »