خانه » # ویژگی های خاک های ایران

# ویژگی های خاک های ایران

تحقیق در مورد زیست بوم یا بیوم

با زیست بوم یا بیوم آشنا شوید!

تحقیق در مورد زیست بوم یا بیومزیست بوم یا بیوم چیست؟

زیست‌بوم یا بیوم به مناطق زندگی تمام گیاهان، حیوانات و سایر موجودات با شرایط طبیعی محیط در یک منطقه ویژه گفته می‌شود. یک زیست‌بوم با انواع حیات جانوری مشخص با توجه به موقعیت، شرایط آب و هوائی، عرض جغرافیائی و ارتفاع تعیین می‌شود.

ادامه نوشته »