خانه » # ورود به سیستم فردوسی مشهد

# ورود به سیستم فردوسی مشهد

ورود به سیستم | دانشگاه فردوسی مشهد

پورتال اعضا دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه کشور از نظر قدمت، شصت و پنجمین سال فعالیتش را سپری می کند. بر اساس چشم‌انداز سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، این دانشگاه در سال ۱۳۹۹ یکی از دو دانشگاه برتر جامع کشور در تولید علم، نظریه پردازی و توسعه فناوری، برخوردار از جایگاه معتبر در بین ۱۰ دانشگاه اول جهان اسلام و جزء ۵۰۰ دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسلامی- ایرانی خواهد بود.

ادامه نوشته »